Demo - Haugerudsenteret

Rehabiliteringsprosessen er blitt dokumentert, og bildene vil bli gjort tilgjengelig her. Bildene er tatt av SINTEF, Boligbygg og Filter arkitekter.

Bilder av Haugerudsenteret før rehabiliteringen.

Under rehabiliteringen. Elementer heises på plass.

Bilder av Haugerudsenteret etter rehabiliteringen.