Verktøy

Multi-criteria ranking tool

"Multi-criteria ranking tool" er et av de sentrale verktøyene utviklet gjennom 4RinEU. Verktøyet kan brukes tidlig i prosessen av både byggeiere og investorer, for å veilede dem i den innledende planleggingsfasen av rehabiliteringen.

Les mer om verktøyet på prosjektets nettside.

Verktøy for utregning