Om prosjektet

4RinEU er et Horizon 2020-prosjekt, koordinert av EURAC (Italia). Den norske delen av prosjektet ledes av SINTEF Community. Andre norske deltakere er SINTEF Teknologi og samfunn og Oslo kommune Boligbygg.

For mer informasjon om prosjektet, besøk prosjektets nettside: http://4rineu.eu/