Til hovedinnhold
Norsk English

Ventilasjonslaboratoriet

SINTEF tilbyr utvikling og prøving av produkter for klimatisering og ventilasjon.

Kontaktperson

Vi kan kombinere flere tester for et produkt. For eksempel kan en tilluftsventil testes for spredningsmønster, kastelengder (trekk) og generert lyd.

Laboratorium for fullskala testing av ventilasjonsanlegg

Fullskalalaboratoriet er egnet til måling av tilluft, avtrekk, kjøletak etc. Størrelsen på fullskalalaboratoriet er 6x8x3,9 (BxLxH). Golvet i laboratoriet kan senkes og heves slik at vi oppnår en maksimal takhøyde på 3,9 m. Vi har en automatisk rigg for måling av temperatur og trekk. Riggen er velegnet til måling av kastelengder og spredningsmønster fra tilluftsventiler og kjøletak. I dette laboratoriet kan vi bygge opp kontorer og klasserom og simulere brukervennlighet, for eksempel hvordan møblere ett kontor for å skape et godt inneklima. Løsningene som bygges opp testes for å undersøke om de tilfredsstiller krav til temperatur, lufthastighet i oppholdssonen eller ventilasjonseffektivitet.

Typiske testoppsett i fullskala

  • Cellekontor
  • Klasserom
  • Datagulv
  • Oppfangningsevner til kjøkkenhetter

Produkter som kan testes i Ventilasjonslaboratoriet
Lydfeller, ventiler, tilluftsventiler, uteluftsventiler

Egenskaper som kan testes i Ventilasjonslaboratoriet
Lyddempning, generert støy, trykkfall, kastelengde

Prøvestandarder

Produkt Standardnr.
Varme (Kjøleeffekt for kjølebaffler og -tak) 
Konveksjonsbaffel, måling av ytelse NT VVS 078
Tilluftsbaffel: Måling av kjøleytelse NT VVS 078
Luft/luft varmepumpe 
Tilluftsventiler med kanaltilslutning,
kastelengder for ventiler
NS-EN 12238 /
ISO 5219
Ventiler for fortrengningsventilasjon EN 12239 /
Nordtest VVS 8
Varmegjenvinnere (Ventilasjonsaggregater med varmeveksler/varmepumpe) 
Separat trykktest av: intern lekkasje tilluftssiden / intern lekkasje avtrekkssiden / ekstern lekkasje Nordtest VVS 021 & 022 / EN 13141-7
Sporgassmåling av: intern & ekstern lekkasje tilluftssiden, intern & ekstern lekkasje avtrekkssiden  EN 832 / Nordtest VVS 130 
Termisk & aerodynamisk  EN 832 / Nordtest VVS 130 / EN 13141-7 
In-duct sound power  EN ISO 5135 
Casing noise-breakout EN ISO 3743-2 
Ventilasjonslaboratoriet  
Lydfeller  ISO 7235 eller
ISO 11691 
Ventiler, generert støy & trykkfall  NS-EN 5135 /
NT VVS 091 
Tilluftsventiler med kanaltilslutning,
kastelengder for ventiler
NS-EN 12238 /
ISO 5219 
Uteluftsventiler  NT VVS 092 
Ventiler for fortrengningsventilasjon  EN 12239 /
Nordtest VVS 83
Dokumentasjon mot inneklimakriterier  NS 3563 / ISO 7730 / CEN CR 1751 

 

Kontaktinformasjon

Du finner oss i Børrestuveien 3 i Oslo.

Kontakt:
Eskild Dahl

Sentralbord: +47 40 00 51 00