Til hovedinnhold
Norsk English

ZEB Test Cell Laboratory

Test Cell er et teknisk utviklingsanlegg der ulike elementer av bygningsmaterialer, bekledningsteknologi, energianlegg og kontrollsystemer blir utviklet og optimalisert i samsvar med hverandre.

Kontaktperson

Test cell

Laboratoriet Test Cell brukes til testing av lavenergi, integrerte byggesystemer under realistiske driftsforhold. Testcellen kan deles inn i to mindre kamre, som brukes for å sammenligne ulike teknologier.

ZEB Test Cell har tekniske rom og to testceller. Disse kan brukes parallelt – der ytelsen (energibruk, komfort osv.) til både referanseløsning og en mer eksperimentell løsning kan studeres i detalj. Hensikten med bygget er å prøve ut ulike fasadeløsninger og tekniske installasjoner brukt i bygninger, for eksempel oppvarmings- og ventilasjonssystemer, og samspillet mellom disse.

Her skal det undersøkes hvordan energibruk og komfortparametere inkl. innetemperatur varierer med ulike aktive og passive fasadeløsninger. På taket undersøkes ulike solpaneler, eksempelvis systemer med solceller, solvarme og kombinerte systemer. En sentral del av forsøkene er å undersøke nye produkter i et reelt uteklima. ZEB Test Cell skal være et verktøy for industripartnere og forskere til innovasjons- og forskningsformål. 

I Test Cell forskes det på:

  • Fasader
  • Romoppvarmingsløsninger
  • Ventilasjonssystemer / -strategier
  • Dagslysanlegg
  • Nye materialer og produkter
  • Solfangere og -paneler
  • Bygningsintegrerte systemer

Kontaktinformasjon

Steinar Grynning, forskningsleder, SINTEF

+47 975 66 103

Terje Jacobsen, forskningsdirektør, SINTEF

+47 41664331

Arild Gustavsen, professor, NTNU

+47 99363674