Til hovedinnhold
Norsk English

ZEB Test Cell Laboratorium

ZEB Test Cell er et laboratorium for å teste og sammenlikne byggematerialer og tekniske installasjoner i et realistisk bruksmiljø.

Kontaktperson

I ZEB Test Cell prøver vi ut ulike fasadeløsninger og tekniske installasjoner som oppvarmings- og ventilasjonssystemer, og samspillet mellom disse. Målet er å utvikle nye integrerte byggesystemer med lav energibruk. 

Testcellen kan deles inn i to mindre kamre, bestående av teknisk rom og testcelle. Dette gjør laboratoriet spesielt egnet til å sammenligne ulike teknologier. Vi kan for eksempel studere energibruk og komfort for en ny og innovativ løsning sammenliknet med en referanseløsning. Komponenter kan testes og utvikles sammen for å fungere best mulig sammen med hverandre.

Veggene i Test Cell er bygget slik at det er enkelt å endre fasaden med blant annet ulike vindusstørrelser.

ZEB Test Cell brukes av industri og forskere for å utvikle nye materialer og løsninger. Vi har blant annet testet:

  • Fasader
  • Vinduer
  • Dagslys
  • Ovner og oppvarmingssystemer
  • Betonggulv – hvordan den termiske massen påvirker behovet for oppvarming og kjøling 
  • Ventilasjon
  • Solfangere og solcellepaneler
  • Bygningsintegrerte systemer

Her undersøkes det hvordan energibruk og innetemperatur varierer med ulike aktive og passive fasadeløsninger. På taket undersøkes ulike solpaneler, eksempelvis systemer med solceller, solvarme og kombinerte systemer. En sentral del av forsøkene er å undersøke nye produkter i et reelt uteklima. 

Bilder fra ZEB Test Cell

Kontaktinformasjon

Einar Bergheim, laboratoriesjef, SINTEF

+ 47 91897299

Arild Gustavsen, professor, NTNU

+47 99363674