Til hovedinnhold
Norsk English

Varmelaboratoriet

I varmelaboratoriet utfører vi prøving av varmetekniske material- og funksjonsegenskaper for varmeisolasjonsmaterialer, andre materialer og komponenter der de varmetekniske egenskapene er av interesse.

Kontaktperson

Varmelaboratoriet
Varmelaboratoriet. Foto: SINTEF

I varmelaboratoriet utfører vi i hovedsak tester etter internasjonale standarder og krav som settes til varmeisolasjonsmaterialer. I tillegg utfører vi målinger på større vegg- og fasadekomponenter, samt vinduer og dører. Vi har utstyr for måling av prøvestykker fra millimeterstørrelse og opp til hele vegg- eller fasadefelt med dimensjoner på inntil 2,5 m x 2,5 m. Se oversikt over produkter som kan testes og laboratoriets prøvingsmetoder nedenfor.

Utover standardiserte testmetoder utføres også ikke-standardisert prøving, eventuelt modifisert og spesialdesignet prøving i forbindelse med forsknings- og utviklingsprosjekter. Vi har et stort utvalg av laboratorieutstyr, både for standardisert og skreddersydd prøving. Vi har utført målinger både for offshore- og næringsmiddelbransjen og av medisinsk art utover de mer standardiserte bygningsrelaterte prøvingene.

Laboratoriet er akkreditert etter NS-EN ISO 17025 på utvalgte metoder.

Utstyr og akkrediterte målinger

Mye av virksomheten er sentrert rundt akkrediterte målinger som utføres i vårt kalibrerte varmestrømsapparat. Akkrediterte målinger utføres etter NS-EN 12667 "Byggematerialers og produkters termiske egenskaper – Bestemmelse av varmemotstand ved skjermet og uskjermet varmestrømsmåler – Produkter med middels og høy varmemotstand". I tillegg til det akkrediterte varmestrømsapparatet, disponerer vi fasiliteter for karakterisering av varmetekniske egenskaper for materialer og bygningskomponenter.

Guarded Hot-box

En vendbar "Guarded Hot-box" måler bygningsdelers termiske varmeledningskoeffisient (U-verdi). Termiske egenskaper målt på materialnivå med det akkrediterte varmestrømsapparatet brukes ofte for å verifisere de ulike delmaterialene som benyttes i bygningsdelene det måles på i Hot-box. Vi kan måle prøvefelt med dimensjoner opp til 2,5 m x 2,5 m i vår Hot-box.

Krav og sertifisering

Plan og bygnigslovens tilhørende forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK 10) angir grunnleggende krav til et byggverk og dets anvendte produkter. Hvis et produkt blir godkjent av SINTEF Certification (SINTEF Teknisk Godkjenning) anses disse kravene å være oppfylt. Les mer om SINTEF Teknisk Godkjenning her.

Testmetodene som utføres ved varmelaboratoriet kan blant annet brukes som grunnlag for utstedelse av SINTEF Teknisk Godkjenning, og/eller sertifisering av produkter i Norge og andre land.

Produkter som kan testes

  • Varmeisolasjonsprodukter
  • Byggematerialer
  • Sammensatte konstruksjoner som større veggfelt, vinduer og dører
  • Takkomponenter og konstruksjoner

Produkt- og målestandarder

Produktgruppe Standard nr. NS-EN
Varmeisolasjonsprodukter - produkter med høy og middels varmemotstand NS-EN 12667 (akkreditert)
Varmeisolasjonsprodukter - tørre og fuktige produkter med middels og lav varmemotstand NS-EN 12664
Varmeisolasjonsprodukter - produkter med stor tykkelse og høy eller middels varmemotstand NS-EN 12664
Vinduer ISO 12567-1:2010
Vegg- og fasadekomponenter NS-EN ISO 8990:1996
Tak og takkomponenter NS-EN ISO 8990:1996 (modified)

Kontaktinformasjon

Laboratoriet for materialprøving er lokalisert i Høgskoleringen 7B i Trondheim.

Ta gjerne kontakt ved spørsmål om laboratorieutstyr og/eller spesielle testmetoder.

Ta kontakt med:

Steinar Grynning, Mobil: 975 66 103, Epost:
eller
Einar Bergheim, Mobil: 918 97 299, Epost: