Til hovedinnhold
Norsk English

3D-bioprinting og andre anvendelser innen helse/medisin

SINTEF arbeider med alle stegene i 3D-bioprinting, fra utvikling og optimalisering av materialer, utvikling av tredimensjonale strukturer som inneholder celler, til analyse av de produserte strukturene med in vitro-metoder.

Kontaktperson

Bioprinting anvender biokompatible myke materialer sammen med celler, medisiner eller vekstfakorer, for å skape tredimensjonale strukturer til medisinsk bruk og biologisk forskning. I SINTEF jobber vi med alle trinn i produksjonen: 1) utvikling av materialer til printing; 2) dyrking av celler; 3) produksjon av strukturer med materialer og celler med vår bioprinter; og 4) evaluering av de resulterende strukturene og cellene, med kjemiske, fysiske og biologiske analysemetoder.

Produksjonen av tredimensjonale strukturer med levende celler er tett knyttet opp mot våre biologiske screening-plattformer, med effektive analyser av biologisk aktivitet og effekt, kjemisk analyse av bl.a. metabolitter og næringsstoffer, og avbildning med lys- og konfokal-mikroskop.

Andre medisinsk anvendelser: Våre screeningplattformer kan også brukes for produkter og materialer produsert via additiv tilvirkning med andre materialer, med tanke på antibakterielle egenskaper og biokompatiblitet.

Kontakt:
Hanne Haslene-HoxØystein Arlov