Til hovedinnhold
Norsk English

Hanne Haslene-Hox

Seniorforsker

Har jobbet i SINTEF siden 2013, og deltatt i og ledet prosjekter innen et bredt anvendelsesområde: utvikling av cellemodeller for screening - inkludert 3D-modeller; biofarmasøytisk prosessutvikling med særlig fokus på mammalske ekspresjonssystemer; prosessutvikling og analyser relatert til immunterapi; og proteomikk for forståelse av og forskning på mikroorganismer, biomasse, virus, ekstracellulære vesikler, vertsresponser og sykdomsmodeller.

Utdanning

Sivilingeniør i Industriell kjemi og bioteknologi fra NTNU, 2008
PhD i Biomedisin fra Universitetet i Bergen, 2013

Kompetanse og fagområder

Cellekultur; primære celler; vevsmikromiljø; tumorbiologi; avanserte cellemodeller; ekstracellulære vesikler; bioprosessutvikling; immunterapi; proteomikk; high-throughput screening; biofarmasøytika.

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/hanne-haslene-hox-3b3aa21/

ORCID

https://orcid.org/0000-0001-7298-7332

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Richard Birkelands vei 3
Trondheim