Til hovedinnhold
Norsk English

Immuno – Nye metoder for immunterapi mot kreft

Formålet med prosjektet er å utvikle SINTEFs kompetanse innenfor bioteknologi og medisinutvikling til også å inkludere analyser skreddersydd for medisinutvikling og produksjon innenfor immunterapi.

SINTEF laboratorium
Nye immunterapier skal kunne analyseres for effekt i celler på SINTEFs high throughput screening (HTS) laboratorium.

Immunterapi dreier seg om å utnytte kroppens immunforsvar til å oppnå behandlingseffekt. Det har blitt aktualisert spesielt for behandling av kreft etter at nobelprisen i medisin i 2018 ble tildelt oppfinnerene av såkalte sjekkpunktshemmere. Immunterapi krever helt egne oppsett for medisinutvikling fordi effekten av medisinene må testes mot ulike typer immunceller og ofte på samspillet mellom ulike immunceller og kreftceller. Dette krever egne, og ofte relativt kompliserte oppsett. Produksjon av immunterapi, som kan innebære produksjon av små molekyler, antistoff eller celler er også spesielt krevende da medikamentene i en del tilfeller tilpasses hver enkelt pasient.

SINTEF har betydelig kapasitet for utvikling og produksjon av tradisjonelle medisiner slik som bioreaktorer, high throughput screening fasiliteter, avansert analyse ved massespektrometri og formuleringskompetanse. Gjennom dette prosjektet håper vi å utvide dette repertoaret til også å inkludere metodikk relevant for utviklinge av nye immunterapier. Dette vil inkludere celle-baserte oppsett, dyremodeller og i samarbeid med Catapult Life Science GMP produksjon.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2019 - 2023