Til hovedinnhold

SFI Metallproduksjon

SFI Metallproduksjon

Metaller er, og vil fortsette å være en forutsetning for vårt moderne samfunn; hus, biler, fly, tog, datamaskiner og mobiltelefoner - alle er avhengige av metaller. For å oppnå en bærekraftig produksjon, må metallene produseres med en energi- og ressurs-strategi som består av "å produsere mer med mindre innsatsfaktorer".

Hovedmålet for senteret er å styrke fremtiden for Norges største, landbaserte industri ved å etablere et tverrfaglig forskningssenter som legger til rette for industriell innovasjon. Dette gjøres ved å gi industrien langsiktig tilgang til kompetanse og kandidater i verdensklasse. Den norske Metallindustrien er i dag den reneste og mest energi- og ressurseffektive i verden. Utslipp av klimagasser (GHG) er redusert med nesten 40% de siste 20 årene uten at det totale produksjonsvolumet er redusert.

SFI Metallproduksjon vil:

  • Utvikle ny kunnskap om eksisterende og fremtidige prosesser for metallproduksjon.
  • Integrere eksperimentelle resultater og dataverktøy for å løse industrielle utfordringer
  • Skaffe innovative løsninger for bruk av nye og eksisterende råvarer og prosessdesign
  • Lage forbedrede løsninger for å produsere metall med høy renhet
  • Forbedre energigjenvinningssystemer og forbedre energisparing
  • Null-utslipp - Utvikle prosesser for avfall og utslipp, inkludert resirkulering
  • Utdanne dyktige metallurgiske ingeniører og forskere
  • Bidra til at norsk industri vil være verdensledende på bærekraftig metallproduksjon

SFI Metalproduksjon vil bidra til:

  • at Norsk industri har optimale forhold for å utvikle nye bærekraftige produkter og mer miljø-, energi- og kostnadseffektive produksjonsprosesser.
  • Skape konkurransefortrinn ved raskere implementering av teknologiske gjennombrudd som grunnlag for vekst og nye bedrifter.

For mer informasjon, se hjemmeside

Publisert mandag 4. juli 2016
Senior forretningsutvikler
930 59 428

Prosjektvarighet

2015 - 2023