Til hovedinnhold
Norsk English

SFI Metallproduksjon

Metaller er, og vil fortsette å være en forutsetning for vårt moderne samfunn; hus, biler, fly, tog, datamaskiner og mobiltelefoner - alle er avhengige av metaller. For å oppnå en bærekraftig produksjon, må metallene produseres med en energi- og ressurs-strategi som består av "å produsere mer med mindre innsatsfaktorer".

Kontaktperson

Hovedmålet for senteret er å styrke fremtiden for Norges største, landbaserte industri ved å etablere et tverrfaglig forskningssenter som legger til rette for industriell innovasjon. Dette gjøres ved å gi industrien langsiktig tilgang til kompetanse og kandidater i verdensklasse. Den norske Metallindustrien er i dag den reneste og mest energi- og ressurseffektive i verden. Utslipp av klimagasser (GHG) er redusert med nesten 40% de siste 20 årene uten at det totale produksjonsvolumet er redusert.

SFI Metallproduksjon vil:

  • Utvikle ny kunnskap om eksisterende og fremtidige prosesser for metallproduksjon.
  • Integrere eksperimentelle resultater og dataverktøy for å løse industrielle utfordringer
  • Skaffe innovative løsninger for bruk av nye og eksisterende råvarer og prosessdesign
  • Lage forbedrede løsninger for å produsere metall med høy renhet
  • Forbedre energigjenvinningssystemer og forbedre energisparing
  • Null-utslipp - Utvikle prosesser for avfall og utslipp, inkludert resirkulering
  • Utdanne dyktige metallurgiske ingeniører og forskere
  • Bidra til at norsk industri vil være verdensledende på bærekraftig metallproduksjon

SFI Metalproduksjon vil bidra til:

  • at Norsk industri har optimale forhold for å utvikle nye bærekraftige produkter og mer miljø-, energi- og kostnadseffektive produksjonsprosesser.
  • Skape konkurransefortrinn ved raskere implementering av teknologiske gjennombrudd som grunnlag for vekst og nye bedrifter.

For mer informasjon, se hjemmeside

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2015 - 2023