Til hovedinnhold
Norsk English

Prosess- og gassteknologi

Vi jobber med teoretisk analyse, modellering og simulering samt eksperimentelle metoder for analyse, design og optimering av industrielle gassprosesser og effektive energi konverterings systemer.

Kontaktperson

Vi fokuserer både på krets- og åpne prosesser, og også helt ned til enkeltkomponentnivå.

Hos oss går databasert modellering og simulering hånd i hånd med forsøk rundt de samme prosessene i laben. Samspillet mellom teori og praksis, det vil si modellering og eksperimentelt arbeid, gjør at vi kan angripe en problemstilling fra mange kanter og øker dermed fleksibiliteten i forskningsarbeidet vårt.

Vi er involvert i lang rekke prosjekter som omhandler temaene nevnt ovenfor. Prosjektene kan være både nasjonale og internasjonale, og vare fra noen få måneder til mange år. Samarbeid med andre forskningsinstitusjoner og industri både i Norge og i resten av Europa er også en viktig del av vår hverdag. Dette gjør at avstanden fra forskning til bruksområde i industri eller samfunnet generelt blir kort siden sluttbrukeren ofte er involvert i prosessen fra starten av.Viktige områder for arbeidet vårt innen prosessteknologi er CO2-fangst, kulde- og varmeteknikk, flytendegjøring av gasser, gassprosessering, termiske kraftprosesser og bioenergi. Dette inkluderer blant annet:

  • CO2-fangstprosesser (Post-, pre- og oxy-combustion, samt fangst fra industri)
  • Prosessering av naturgass generelt og med fokus mot lavtemperaturprosesser
  • Små- og storskala flytendegjøringsprosesser (LNG og flytende hydrogen)
  • Kryogen luftseparasjon
  • Energieffektivisering innen olje- og prosessindustri