Til hovedinnhold
Norsk English

Materialintegritet og sikkerhet

Foto: Shutterstock

Hydrogen, har den egenskap at det i større eller mindre vil tas opp av materialer som det kommer i kontakt med. Dette påvirker materialene, som kan forringes på ulike måter. Metaller er eksempelvis utsatt for såkalt hydrogensprøhet, som gjør dem mindre motstandsdyktig mot brudd og utmatting.

Hydrogen er i kontakt med materialer i hele hydrogenverdikjeden fra produksjon til lagring og transport og sluttbruk. For å kunne ivareta sikkerheten i verdikjeden og oppnå lang levetid til komponenter og infrastruktur som inngår i den, er det derfor viktig å ha kontroll på effekten av hydrogenopptak.

Vi har godt utstyrte laboratorier for undersøkelser av materialer fra nano- og opp til makro-skala. Det gjelder både karakterisering av materialer så vel som testing av mekaniske egenskaper under påvirkning av hydrogen. Vi kan gjennomføre materialundersøkelser ved direkte hydrogenpåvirkning opp til 500 bars gasstrykk og 200 °C.

Vi arbeider innen disse områdene:

 • Integritet til og levetid av metaller (inkludert sveiser) og ikke metaller som er eksponert for H2
 • Hydrogenpåvirkning av materialer fra katodisk beskyttelse (HISC)
 • Hydrogenpåvirkning av materialer eksponert for H2 gass under trykk
 • Utvikling av numeriske modeller for prediksjon av hydrogensprøhet
 • Standarder og regelverk for design av lastbærende konstruksjoner i hydrogenmiljø

Typiske oppdrag for oss er:

 • Mekaniske undersøkelser av metaller i hydrogenmiljø (styrke, bruddmotstand og utmattingsegenskaper)
 • Diffusjonsegenskaper til hydrogen i metaller og ikke metaller
 • Skadeundersøkelser
 • Mikrostruktur og bruddflateundersøkelser

Hvem gjør vi dette for?

 • Energiselskap og eiere av energi-infrastruktur
 • Produsenter av materialer og komponenter som blir eksponert for hydrogen
 • Mekanisk industri

Utforsk fagområdene

Kontaktperson