Til hovedinnhold
Norsk English

Tidsserier for vind- og solenergi fra Reanalysis-data

En metode for å generere timesbaserte tidsserier for vindkraft og solenergiproduksjon for spesifiserte steder, som dekker perioden fra 1950 til i dag.

Kontaktperson

Det primære formålet med tidsserien er til bruk i simuleringer med Samkjøringsmodellen (el.l.) der langsiktig statistikk er viktig.

Tidsseriene representerer gjennomsnittsverdier for store geografiske områder som tilsvarer land eller regioner i land. Datakilden er NCEP Reanalysis-data levert av NOAA / OAR / ESRL PSD, Boulder, Colorado, USA, fra deres nettsted.

Data som brukes er nær overflatenivå (0,995 sigma-nivå) U-vind- og V-vindverdier, og solbestråling (direkte og diffus nedadgående fluks). For solenergi er en alternativ datakilde NASA (global bestrålings- og klarhetsindeks).

Read more in the memo Hourly wind and solar power timeseries published at SINTEF Energy Research.

Utforsk fagområdene