Til hovedinnhold
Norsk English

APOLLO - En proaktiv tilnærming til gjenvinning og resirkulering av solcellemoduler

APOLLO-prosjektet er satt til å smi et sirkulært system, som sammenfletter tradisjonell resirkuleringspraksis med fremtidige produksjons- og resirkuleringsprosesser for fotovoltaiske (PV) avfallsmoduler.

Kontaktpersoner

Logo Apollo

Gjeldende gjenvinningspraksis for avfall fra fotovoltaiske (PV) moduler er utilstrekkelige, og gjenvinner ofte bare materialer med lavt volum og verdi. For å oppnå både økonomisk levedyktighet og bærekraft, må resirkuleringsprosessen raffineres for å effektivt gjenvinne alle inngående materialer fra PV-avfall i en kvalitet som er høy nok til å integreres i nye PV-moduler, samtidig som miljøpåvirkningen minimeres.

APOLLO-prosjektet søker å revolusjonere denne prosessen ved å ta i bruk en sirkulær økonomitilnærming, og bygge bro mellom eldre resirkuleringsinnsats, fremtidig PV-produksjon og påfølgende resirkuleringssykluser.

Gjennom denne innsatsen bidrar APOLLO betydelig til utviklingen av bærekraftige og effektive resirkuleringsmetoder, og legger grunnlaget for en mer bærekraftig fremtid innen kritisk materialbruk og gjenvinning.

En nøkkelinnovasjon til APOLLO er etableringen av en pilotlinje med kapasitet til å behandle betydelige mengder solcelleavfall. Dette initiativet forventes å gjenvinne tilstrekkelig materiale til å produsere tilstrekkelig reprodusert silisium, sammen med ulike prototype PV-moduler.

Fra solcelleavfall til reprodusert solcelle. Illustrasjon: SINTEF

APOLLO er finansiert av EUs Horizon Europe forsknings- og innovasjonsprogram under Cluster 5 - Climate, Energy and Mobility, med avtalen nr. 101122277.

SINTEF Industri leder arbeidet med materialreproduksjon og tar sikte på å innovere og teste en ny gassformig raffineringsteknikk i pilotskala, spesielt designet for dyp fjerning av bor-dopete elementer fra gjenvunnet silisium (Si). SINTEF er også dedikert til å effektivisere resirkuleringsruter ved å utvinne teknologikritiske metaller, for å sikre at verdifulle ressurser gjenvinnes og gjenbrukes effektivt.

APOLLO-konsortiet inkluderer 18 partnere fra 9 land, som dekker hele PV-verdikjeden fra material- og prosessinnovasjon til PV-produksjon og resirkulering, som følger:

 • FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG EV (koordinator)
 • KALYON GUNES TEKNOLOJILERI URETIM AS
 • METRAN ROHSTOFF-AUFBEREITUNGS GMBH
 • PILKINGTON TECHNOLOGY MANAGEMENT LTD
 • MINESPIDER GERMANY GMBH
 • CNET CENTRE FOR NEW ENERGY TECHNOLOGIES SA
 • UNIVERSITY OF LEICESTER
 • INSTITUTO PEDRO NUNES ASSOCIACAO PARA A INOVACAO E DESENVOLVIMENTO EM CIENCIA E TECNOLOGIA SOLAVENI GMBH
 • SINTEF AS
 • ODTU GUNES ENERJISI UYGULAMA VE ARA STIRMA MERKEZI
 • UNIVERSITY OF GLASGOW
 • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
 • SWANSEA UNIVERSITY
 • FENIX TNT SRO
 • SAULE SPOLKA AKCYJNA
 • BITTNER UMWELTTECHNIK GMBH
 • ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2024 - 2026