Til hovedinnhold
Norsk English

Utvikling, optimalisering og integrering av solvarme

Solvarme kan være en viktig løsning for å redusere CO2-utslipp og energiforbruk i prosessindustrien.

Integrering av solvarmesystemer i ulike industrielle prosesser kan bidra til reduksjon av fossile brensler og dermed redusere utslipp av klimagasser.

SINTEF forsker med industriaktører for å utvikle og optimalisere solvarmesystemer for prosessindustrien. Vi arbeider med å identifisere egnede industrielle prosesser for solvarmeintegrering, utvikle og teste solvarmekollektorer og termiske lagringssystemer, og optimalisere energisystemer for å maksimere energiutnyttelsen fra solvarme.

Gjennom bruk av solvarme i prosessindustrien kan industribedrifter redusere energikostnader, diversifisere energikilder, redusere miljøpåvirkningen og forbedre bærekraften i produksjonsprosessen, i tråd med REPowerEU pinsipper. SINTEF arbeider også med utvikling av intelligente styrings- og kontrollsystemer som kan optimalisere solvarmeintegreringen og sikre en effektiv og pålitelig drift av solvarmesystemene i prosessindustrien.

Våre tjenester innen integrasjon av solvarme i prosessindustrien inkluderer:

  • Identifisering og evaluering av egnede industrielle prosesser for solvarmeintegrering
  • Design og utvikling av solvarmekollektorer og termiske lagringssystemer tilpasset industribedriftens behov
  • Optimalisering av energisystemer for effektiv utnyttelse av solvarme
  • Utvikling av intelligente styrings- og kontrollsystemer for optimal drift av solvarmesystemene
  • Analyse og evaluering av økonomisk lønnsomhet og miljøfordeler ved solvarmeintegrering i prosessindustrien

Vi jobber tett med industriaktører innen prosessindustrien, inkludert fabrikker, kjemiske produksjonsanlegg, mat- og drikkeindustrisektoren, og annen produksjonsindustri. Vi har lang erfaring og ekspertise innen solvarme og energisystemer, og tilbyr skreddersydde løsninger som kan bidra til å realisere potensialet for solvarmeintegrering i prosessindustrien.

Ta kontakt med oss for å diskutere mulighetene for integrasjon av solvarme i din bedrift. Sammen kan vi bidra til en mer bærekraftig og energieffektiv prosessindustri gjennom bruk av solvarme.

Utforsk fagområdene

Kontaktperson