Til hovedinnhold
Norsk English

Forskningsgruppe Industriell økonomi og optimering

Vi er et internasjonalt og tverrfaglig team med bakgrunn innen operasjonsanalyse, matematikk, datavitenskap, ingeniørvitenskap, samfunnsøkonomi og industriell økonomi og miljørelaterte vitenskaper.

Kontaktperson

Forskningsområder

Gruppens misjon er å drive avansert forskning som støtter og forbedrer beslutningstaking i komplekse systemer som kombinerer teknologi, økonomi, bærekraft og markeder for industrielle aktører og samfunnet ellers.  Tilnærming og metode er derfor gjennomgående interdisiplinær i de fleste prosjekter.

Ekspertiser

Vi hjelper til med å løse utfordringer knyttet til:

Bilderekke av vår ekspertise

Prosjekter

REFHYNE - Ren raffineri-hydrogen til Europa

REFHYNE - Ren raffineri-hydrogen til Europa

Start:
Slutt:

REFHYNE-prosjektet skal installere og teste verdens største hydrogen elektrolyseanlegg ved Shell Energy and Chemicals Park Rheinland i Wesseling, Tyskland.

TREASoURcE

TREASoURcE

Start:
Slutt:

Territorielle og regionale demonstrasjoner av systemiske løsninger av sentrale verdikjeder og deres replikasjoner for å implementere sirkulær økonomi

Strategiske forskningssentre

FME HYDROGENi

FME HYDROGENi

Start:
Slutt:

HYDROGENi er et forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) dedikert til forskning og innovasjon innen hydrogen og ammoniakk som trengs for å oppfylle 2030- og 2050-målene i veikartet for hydrogen.

FME HighEFF

FME HighEFF

Start:
Slutt:

HighEFF skal gjennom energieffektivisering bidra til at Norge får verdens mest grønne industri.

FME NorthWind

FME NorthWind

Start:
End:

FME NorthWind (Norwegian Research Centre on Wind Energy) will bring forward outstanding research and innovation to create jobs and grow exports, and to facilitate the sustainable development of wind power.

Programvare

REMES

REMES - a regional equilibrium model for Norway and Europe with focus on the energy system

SUT_core

SUT_core

The SUT_core software provides functions to develop national macro-econometric input-output models. It utilizes country-specific supply-and-use tables, as well as time series data from the System of National Accounts. It is for example used to build...

HyOpt model

HyOpt is an optimization model for the design and evaluation of energy systems with a focus on Zero emission technologies.

Om oss

  • Forskningruppen er lokalisert i S.P. Andersens vei 3, Trondheim
  • Medarbeidere i forskningsgruppe industriell økonomi og optimering

Vårt arbeid

  • Støtter og forbedrer beslutningstaking i komplekse systemer som kombinerer teknologi, økonomi og markeder.
  • Leverer innsikt for å utvikle politikk og strategier for bedrifter og offentlige myndigheter.
  • Skaper en kobling mellom teknologifronten, verdiskaping og hvordan handlinger påvirker FNs bærekraftsmål.
Figur som viser gruppens arbeid

Vårt team

Vi er et internasjonalt og tverrfaglig team med bakgrunn innen operasjonsforskning, matematikk, datavitenskap, ingeniørvitenskap, sosial og industriell økonomi og økologi.

Vår metode

Vi bruker analyser og vurderinger – for å undersøke nåværende og fremtidig status, finne utviklingsveier og narrativer.

Vi utvikler avanserte optimaliserings- og simuleringsmodeller – for å identifisere et systems potensial og måter å oppnå det på.

Våre samarbeid

Vi jobber i nært samarbeid med teknisk, økonomisk, miljømessig og samfunnsmessig kompetanse – på tvers av hele SINTEF og med industri, frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter.

Medarbeidere i forskningsgruppen for Industriell økonomi og optimering

Vi har et strategisk partnerskap i et Gemini-senter med våre akademiske hovedpartnere ved NTNU – Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse.