Til hovedinnhold
Norsk English

Prosjekter


Kontaktperson

REFHYNE - Ren raffineri-hydrogen til Europa

REFHYNE - Ren raffineri-hydrogen til Europa

Start:
Slutt:

REFHYNE-prosjektet skal installere og teste verdens største hydrogen elektrolyseanlegg ved Shell Energy and Chemicals Park Rheinland i Wesseling, Tyskland.

TREASoURcE

TREASoURcE

Start:
Slutt:

Territorielle og regionale demonstrasjoner av systemiske løsninger av sentrale verdikjeder og deres replikasjoner for å implementere sirkulær økonomi

H2Glass

H2Glass

Start:
Slutt:

Fremme hydrogen (H2)-teknologier og smarte produksjonssystemer for å redusere karbonutslippene i glass- og aluminiumssektoren. Estimert reduksjon er 80%.

CleanExport

CleanExport

Start:
Slutt:

Norge sin posisjon som eksportnasjon av energi er i endring på grunn av dekarbonisering av det europeiske energimarkedet. For å nå Paris-avtalen vil CO2-utslipp måtte reduseres i alle deler av energimarkedet, fra generering og transport til sluttbruk...

ReZilient

ReZilient

Start:
Slutt:

- Redoks-mediert hybrid sink-luft flytbatterier for mer motstandsdyktige integrerte kraftsystemer.

SUSFEED

SUSFEED

Start:
Slutt:

SUSFEED utvikler en modell av det norske fôrsystemet for å kartlegge norskproduserte fôringredienser, mulighetene for industriell oppskalering og deres bærekraft.

ZeroKyst

ZeroKyst

Start:
Slutt:

ZeroKyst skal styrke norsk verdiskaping og eksport gjennom grønn vekst. Prosjektet skal demonstrere at både nye og eksisterende fartøy i sjømatnæringen kan bli utslippsfrie, og bidra til 50 % utslippskutt fra fiskeri- og havbruksfartøy innen 2030.