Til hovedinnhold
Norsk English

FLEX4FACT - Fleksible Fabrikker

I FLEX4FACT skal vi øke bruken av fornybar energi i industrien.

Kontaktperson

Hva prosjektet går ut på

Europa har et mål om å være klimanøytralt innen 2050. Fornybar energi er kritisk for å nå dette målet.

FLEX4FACT-prosjektet skal utvikle et system som gjør industriproduksjon mer fleksibel. Vi skal hjelpe industrien å dra nytte av fornybare energikilder.

Målene til prosjektet

FLEX4FACT vil hjelpe alle bedrifter, små og store, til å håndtere høye energipriser. Vi vil gjøre det enklere å bruke en blanding av IT, produksjon og energiløsninger.

Vi skal:

  1. Utvikle kostnadseffektive løsninger for å gjøre produksjon mer fleksibel med tanke på bruk av fornybar energi.
  2. Utvikle digitale tvillinger av fabrikkprosesser for å øke energifleksibilitet.
  3. Gjenbruke overskuddsenergi fra industriproduksjon. Denne energien har to hovedformål. For det første kan fabrikker bruke den selv. For det andre kan den deles med nærliggende energinettverk.
  4. Tilby tjenestene via en skyplattform.
  5. Bekrefte validiteten til de digitale verktøyene i fem forskjellige industricaser.
  6. Skape energinettverk. Disse nettverkene vil samle interessenter fra industrielle, kommersielle og boligsektorer. Sammen vil vi skape kollektive energiøkosystem.

Fakta om prosjektet

FLEX4FACT startet i juni 2022 og varer til november 2025. Prosjektet ledes av SINTEF Manufacturing AS.

Nettside: https://flex4fact.eu/

Partnere og finansiering

FLEX4FACT er et stort europeisk prosjekt. Vi jobber fra nord til sør i Europa. Vi utvikler viktige teknologier sammen med flere partnere i forskjellige industrielle områder.

Prosjektet består av 23 partnere fra Norge, Spania, Tyskland, Italia og Irland.

Partnere i prosjektet:

Sintef Manufacturing AS, Sintef Industry AS, Sintef Energy AS, CITCEA-UPC and DOPS from Universitat Politècnica de Catalunya, Instituto tecnologico de Aragon, Steinbeis-Europa-Zentrum, Evolvere SPA societa benefit, Aingura IIOT SL, Ikergune, We Plus S.p.a., Centro di competenza Start 4.0, Standard profil Spain SA, Inaventa solar AS, Seacsub SPA, Barna Steel SA, University College Cork, Capgemini Engineering, Fachhochschule Albstadt-Sigmaringen, Institutt for energiteknikk, Rheinisch-Westfaelische technische Hochschule Aachen, Stam SRL, Sener ingeniera and sistemas SA and Theben AG.

Finansiering:

FLEX4FACT mottar støtte fra Horizon Europe, som er EU sitt forsknings- og innovasjonsprogram. EU-kommisjonen finansierer prosjektet under tildelingsnummer 101058657. Tildelingen er på € 18 millioner.

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2022 - 2025