Til hovedinnhold
Norsk English

SHIMMER - Safe Hydrogen Injection Modelling and Management for European gas network Resilience

SHIMMER-prosjektet har som mål å muliggjøre en høyere integrasjon og sikrere hydrogeninjeksjonsstyring i multigassnettverk ved å bidra til kunnskap og bedre forståelse av hydrogenprosjekter, deres risikoer og muligheter.

Kontaktpersoner

For å akselerere overgangen til en lavkarbonøkonomi samtidig som man utnytter eksisterende infrastruktur, kan hydrogen injiseres i naturgassnettverket. Imidlertid er det mange tekniske og regulatoriske gaps som bør lukkes og tilpasninger og investeringer som må gjøres for å sikre at multigassnettverk over hele Europa vil være i stand til å operere på en pålitelig og sikker måte samtidig som de gir en svært kontrollerbar gasskvalitet og nødvendig energibehov. Nylig konkluderte den europeiske standardiseringskomiteen umuligheten av å sette en felles grenseverdi for hydrogen i den europeiske gassinfrastrukturen og anbefale en analyse fra sak til sak. I tillegg til dette er det fortsatt usikkerhet knyttet til materialintegritet på rørledninger og nettverkskomponenter med hensyn til redusert levetid i nærvær av hydrogen.

Eksisterende resultater fra tidligere og pågående prosjekter om hydrogenberedskapen til nettkomponenter bør oppsummeres på en systematisk måte sammen med vurderingen av eksisterende T&D-infrastrukturkomponenter på europeisk nivå for å gi interessenter beslutningsstøtte og risikoreduksjonsinformasjon for å drive fremtidige investeringer og utvikling av regelverk og standarder.

SHIMMER har følgende hovedmål:

 • Å kartlegge og adressere europeisk T&D-infrastruktur for gass i forhold til materialer, komponenter, teknologi og deres beredskap for hydrogenblandinger
 • Å definere metoder, verktøy og teknologier for flergassnettverksstyring og kvalitetssporing, inkludert simulering, prediksjon og sikker håndtering av transienter, med tanke på utbredt hydrogeninjeksjon i en kontekst av europeisk kontekst
 • Å foreslå retningslinjer for beste praksis for håndtering av sikkerheten til hydrogen i naturgassinfrastrukturen og håndtering av risikoene

Partnere

 • SINTEF, Koordinater, Norge
 • TECNALIA, Spania
 • SNAM, Italia
 • POLITECNICO DI TORINO, Italia
 • INIG, Polen
 • TNO, Nederland
 • BAM, Tyskland
 • GAZ-System, Polen
 • GERG, Belgia
 • Gassco, Norge
 • REdexis, Spania
 • Enagas, Spania
 • Inrete, Italia

Prosjektperiode: 2023 - 2026
Totat budsjett: 3 037 265 Euro
Finansieringskilde: Funded by the European Union

Dette prosjektet har fått støtte fra EUs forsknings- og innovasjonsprogram HORIZON-JTI-CLEANH2 under GA nr. 101111888.

Se nettsiden for prosjektet SHIMMER for mere informasjon

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2023 - 2026