Til hovedinnhold
Norsk English

TULIPS - DemonsTrating lower pollUting soLutions for sustaInable airPorts acrosS Europe

De neste tiårene må luftfartssektoren løse mange krevende utfordringer knyttet til klimaavtrykk. 29 partnere – flyplasser, kunnskapsinstitutter og industripartnere i hele Europa – har samlet seg i TULIPS-prosjektet ledet av Amsterdam lufthavn Schiphol for å få fart på utrullingen av bærekraftige teknologier innen luftfart.

Kontaktpersoner

Lav- og nullutslippsløsninger for kjøretøy er et tiltakene flyplassene skal se på sammen med kunnskapsinstituttene og industripartnerne. Prosjektet skal også teste ut løsninger for lading av elektrifiserte fly og ny hydrogenteknologi, samt se på muligheter for å bidra til økt produksjon og bruk av bærekraftig flydrivstoff. TULIPS vil også ha prosjekter på sirkulærøkonomi og materialgjenbruk, og legge forholdene til rette for at gods og passasjerer kan velge den reisemåten som er mest miljøvennlig og skaper minst kø.

SINTEF skal bidra med både kompetanse og teknologiske løsninger for å teste, utvikle, og demonstrere disse grønne løsninger både på Amsterdam lufthavn, på norske lufthavner, i Torino og Larnaka.

Du kan lese mer om TULIPS på prosjektets nettside, og se opptak fra prosjektets lanseringsevent "Sustainable airport challenge" her.

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2022 - 2025

Dette prosjektet har fått støtte fra EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horizon 2020 etter tilskuddsavtale nr. 101036996.