Til hovedinnhold
Norsk English

H2Glass

Fremme hydrogen (H2)-teknologier og smarte produksjonssystemer for å redusere karbonutslippene i glass- og aluminiumssektoren. Estimert reduksjon er 80%.

Kontaktperson

Slik kan glass resirkuleres gang på gang

 

Glass- og aluminiumsprodusenter søker etter bærekraftige alternativer. Karbonutslippene  knyttet til produksjonen av glass stammer hovedsakelig fra forbrenningen av naturgass. I denne sammenheng vil det EU-finansierte prosjektet H2GLASS samle 23 partnere fra ulike deler av Europa for å utvikle en ny teknologiplattform som glass- og aluminiumsprodusenter kan bruke for å oppnå fullstendig forbrenning av hydrogen.

Mer konkret vil prosjektet håndtere utfordringene knyttet til utslipp av nitrogenoksider, høy flammespredningshastighet, prosesseffektivitet og forsyning av hydrogen for on-site demonstrasjoner.

Digitale tvillinger vil bli brukt for å vurdere risikobasert vedlikehold. En annen funksjon i prosjektet er demonstratoren innen aluminiumsindustrien for å bevise overførbarheten av underliggende modeller til lignende energiintensive industrier.

Målsetning

Glassindustrien må være fullstendig karbonnøytral i løpet av de neste 30 årene. Levetiden til en glassovn er omtrent 12-15 år. Derfor haster det med å starte innovasjon.

H2GLASS har som mål å skape den teknologiplattformen som glassprodusenter trenger for å

  • (a) oppnå 100 prosent hydrogenforbrenning i produksjonsanleggene sine,
  • (b) sikre nødvendig produktkvalitet, og
  • (c) håndtere dette på en trygg måte.

H2GLASS vil adressere utfordringene knyttet til NOx-utslipp og høy flammespredningshastighet, prosesseffektivitet og forsyning av hydrogen for on-site demonstrasjoner. Digitale tvillinger vil være avgjørende for risikobasert forutsigende vedlikehold, optimalisert produksjonskontroll og kontroll av forbrenningssystemet. Hydrogen vil bli levert av en bærbar elektrolyse enhet som er medfinansiert av de industrielle demonstrasjonene, og oksygenet som produseres, vil bli gjenbrukt i prosessen.

H2GLASS-teknologiene og designløsningene vil bli validert opp til Technology Readiness Level 7 (TRL7)  på fem industrielle demonstrasjonsanlegg fra tre segmenter (containerglass, flatt glass og glassfiber), som til sammen representerer 98 prosent av den nåværende glassproduksjonen i EU.

Ekspertisen til partnere som Steklarna Hrastnik, PTML Pilkington, Owens Corning og Stara Glass, som representerer det siste innen bruk av hydrogen i glassprosessen, vil være en verdifull ressurs for H2GLASS-konsortiet.

Et demonstrasjonsanlegg for aluminiumsindustrien (HYDRO) vil bevise overførbarheten av grunnleggende løsninger og underliggende modeller til energiintensive industrier som har likheter med glassproduksjonsprosessen, og dermed styrke prosjektets innvirkning.

I EU sysselsetter glass- og aluminiumsindustrien mer enn  400 000 personer i Europa, genererer mer enn 3,5 milliarder euro og slipper ut ca. 21,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Innovasjonene som genereres av H2GLASS vil potensielt skape 10 000 nye arbeidsplasser og frigjøre 1-5 milliarder euro i inntekter for utplassering av glassteknologi, utløse? over 17 milliarder i investeringer og 200 000 nye jobber for grønn hydrogen , samtidig som utslippene reduseres med ca. 80 prosent.

Prosjektpartnere:


Prosjektet er finansiert under Horizon Europe - Digital, Industry and Space, Grant 101092153.


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2023 - 2026

Utforsk fagområdene