Til hovedinnhold
Norsk English

IntelLiGent - Innovative and sustainable high-voltage Li -ion cells for next generation (EV) batteries

IntelLiGent vil danne grunnlaget for sikre og bærekraftige europeiske Li-ione-batterier med økt levetid og energitetthet (≥ 350 Wh/kg) basert på kobolt-frie høyspent spinellkatoder og høykapasitets komposittanoder av silisium-grafitt.

Kontaktperson

IntelLiGent skal erstatte bruken av kobolt og naturlig grafitt og ta ned behovet for nikkel i battericellene. I stedet skal vi bruke en avansert høyspenning litiumnikkelmanganoksid sammen med en syntetisk silisiumgrafittkompositt som er produsert i Norge ved bruk av fornybar energi og dermed har et lavt CO2-fotavtrykk. Disse endringene gir batterier med høyere energitetthet, levetid og ladefart enn dagens state-of-the-art batterier.

De eksperimentelle aktivitetene vil bli komplementert og veiledet av avansert multiskalamodellering. Det sterke industriengasjementet langs verdikjeden, med fokus på bærekraft, støtter opp under en vellykket realisering av teknologien. Prosjektet vil demonstrere produksjon i pilotskala og oppnå TRL-nivå 6. Vianode vil optimalisere en bærekraftig silisiumgrafittkompositt, produsert med norsk vannkraft, og som gir høy reversibel kapasitet og ladningsaksept.

Topsoe sammen med IREC vil ytterligere optimalisere høyspent spinellkatoder, som leverer en høy energi og reduserer bruk av kritiske materialer som Li og Ni og eliminerer bruk av Co i neste batterigenerasjon. EMPA sammen med Elyte Innovations vil optimere elektrolytten for å tillate høy sykluslevetid, mens SINTEF vil designe og syntetisere funksjonaliserte cellekomponenter for ytterligere økt batteristabilitet. Sammen med University of Oxford vil SINTEF utvikle avanserte modelleringsverktøy for å veilede IntelLiGent-kjemien og forutsi ytelsesparametere.

Labskala pilotering vil bli utført av det østerrikske teknologiinstituttet AIT før den endelige IntelLigent-cellen vil bli produsert hos Customcells og integrert i tilpassede EV-moduler av Millor battery. IREC sammen med SINTEF vil evaluere bærekraften til IntelLigent-løsningene gjennom hele prosjektet.

  • Prosjektvarighet: 2022 - 2025
  • Totalbudsjett: 6,8 M €
  • Finansieringskilde: Finansiert av den europeiske union (EU)

IntelLiGent vil utvikle trygge, bærekraftige generasjons 3b Li-ion-batterier med lang levetid basert på høyspenningskatoder og høykapasitets silisiumgrafittanoder.

Partnere:

For mere informasjon om prosjektet IntelLiGent, se deres nettside 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2022 - 2025

Utforsk fagområdene