Til hovedinnhold
Norsk English

CircWtE - Energigjenvinning av avfall & avfallsbehandlingssystemer i sirkulær økonomi

Norge er 2,4 % sirkulært (2020), så det er rom for forbedring. Økt sirkularitet vil kreve en fullstendig omorganisering av samfunnet vårt, noe som gir utfordringer, men også muligheter.

Kontaktperson

Når man implementerer sirkulær økonomi (CE - Circular Economy)-prinsipper, kan det forventes radikale endringer både når det gjelde avfall (Municipal Solid Waste) -egenskaper og mengder, men også verdikjeder for behandling av MSW.

CE-handlingsplanen knyttet til MSW kan oppsummeres med nøkkelhandlinger og mål som:

  • Oppnå 65% materialgjenvinning innen 2035 (med spesifikke delmål)
  • Implementere separat innsamling og håndtering av spesifikke fraksjoner
  • Redusere matsvinn

De fremtidige avfallsbehandlingssystemene vil bli påvirket av regelverket, men også samfunnsutvikling og teknologisk utvikling. Den relative betydningen av disse faktorene er ukjent og må derfor kunne kvantifiseres for å muliggjøre best mulig rute til CE.

Dette prosjektet vil støtte avfallshåndteringssektoren ved å

  • kartlegge MSW-ressurser nå og i fremtiden
  • evaluere tekniske løsninger, eksisterende og alternative, i henhold til CE-relevante indikatorer
  • samle alle elementene i en verdikjede tilnærming for å undersøke miljømessige og sosioøkonomiske konsekvenser.

Hovedmålet er å evaluere hvordan fremtidige MSW-styringssystemer kan se ut i CE. Dette prosjektet vil hjelpe industrielle og offentlige aktører med å ta strategiske valg og beslutninger når det gjelder CE-integrerte avfallshåndteringssystemer.

Industri/offentlige partnere:

FoU:


Dette er et Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet delfinansiert av Norges Forskningsråd.


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2024