Til hovedinnhold
Norsk English

Forskningsgruppe Materialfysikk, Oslo


Kontaktperson

Forskningsområder

 • Avanserte materialer og nanoteknologi
 • Metallbehandling
 • Hydrogen
 • Batterier
 • Solceller
 • Bioteknologi
 • Miljøteknologier
Person arbeider på datasenter
FEG-S(T)EM - EBSD, in situ strekkholder høy gjennomstrømning EDS. Foto: Werner Juvik/SINTEF
Første prinsippmodellering

Vår tilnærming

 • Etablere og bruke avanserte eksperimentelle fasiliteter, utvikle og vedlikeholde forskningsmetodikker for in-situ og ex-situ elektronmikroskopi/spektroskopi og overflateanalyseteknikker.
 • Bruk av avanserte modelleringsrammer for å utvikle og vedlikeholde metoder basert på atomistisk og molekylær modellering.
 • Utvikle og bruke algoritmer for databehandling med høy ytelse.
 • Bestemme strukturen, kjemien og materialenes respons fra atom- til makroskala for å studere grunnleggende fysiske materialegenskaper.
 • Bruke den utviklede kompetansen til å støtte industrien og møte fremtidige materialutfordringer.
 • Drive termoelektriske material grunnforskning og industriell innovasjon nasjonalt og utvide aktivitetene internasjonalt.
 • Fremme muliggjørende teknologier ved å drive forskning på innovative eksotiske materialsystemer med potensielle hybridapplikasjoner:
  • metastabile Al-Si-legeringer
  • legeringer med høy entropi
  • Ikke-likevektslegeringsfilmer
  • 2D materialer


Medarbeidere i forskningsgruppen for Materialfysikk, Oslo

Person som arbeider på maskin
XPS parallell vinkel løst (ultratynne filmer), bildebehandling. Foto: Werner Juvik/SINTEF

HR-AFM temperaturkontroll, nanomekanikk, konduktivitet
(S)TEM atomoppløsning, 0,8Å bildebehandling, atomær EDS, EELS