Til hovedinnhold
Norsk English

Spyridon Diplas

Forskningsleder

S. Diplas er ansatt i SINTEF siden 2007. Han er forskningsleder siden 2011 og førsteamanuensis II ved Universitetet i Oslo, Kjemisk institutt siden 2008. Har studert metallurgi og materialvitenskap ved National Technical University of Athens, University of Manchester og University of Surrey. Forsknings-, undervisnings- og ledererfaring i 3 land med fokus på metall- og legeringsprosessering, energimaterialer, bulk- og overflatekarakterisering og testing. >120 internasjonale artikler (h-index 26).

Utdanning

1993-1998: School of Mechanical and Materials Engineering University of Surrey, (Ph.D) Thesis Title: "Bulk and Surface studies of Vapour Deposited Mg-V and Mg-Zr Alloys". Support, SMC, DERA, Farnborough, UK, (Disputation March 1998)

1991-1992: Manchester Materials Science Centre/University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST), M.Sc in "Metallic and Ceramic Materials". Project: "Microstructural Features of A354 and C355 Al-Si Turbocharger Castings.

1984-1990: National Technical University of Athens (NTUA)/ School of Mining and Metallurgical Engineering/Department of Metallurgy and Materials Science. Master of Engineering-Specialisation in Physical Metallurgy. Thesis: "The Effect of Deformation on the Corrosion Behaviour of Galvanised killed and Semi-killed Steels".

Other courses:
2013-2014: Leader Development (LUP) Academy, SINTEF
29-31 Jan 2008: Project Management in SINTEF (SINTEF School)
31 May-1 Jun 2007: Welcome to SINTEF- Project work in SINTEF (SINTEF School)
1-5 July 1996: Waste and Recycling Technology, University of Surrey.
13-17 Nov. 1995: Advanced Electron Microscopy & Analysis, University of Surrey.
21-25 Nov. 1995: Light Metals and Alloys, University of Surrey.
4-8 July 1995: Composite Materials Technology, University of Surrey.
18-22 Apr. 1995: Surface Analysis-An Introduction to XPS, Scanning Auger Microscopy & Secondary Ion Mass Spectrometry, University of Surrey.
11-15 Apr. 1994: Corrosion & Corrosion Control, University of Surrey.
21-25 Mar. 1994: Electron Microscopy in Materials Science, University of Surrey.
21-25 Feb. 1994: Design and Manufacture, University of Surrey.
May-July 1993: Project Management, Hellenic Productivity Centre, Athens, Hellas.
April-June 1991: Investment Analysis, Hellenic Innovation Centre, Athens, Hellas.

Kompetanse og fagområder

Kompetanse med ulike karakteriseringsteknikker som røntgenfotoelektronspektroskopi, lysmikroskopi, skanning og transmisjonselektronmikroskopi med røntgenmikroanalyse og røntgendiffraksjon. Forsknings- og prosjektledelseserfaring innen prosessering og bulk- og overflatekarakterisering av materialer for bærekraftige energiteknologier, materiell degradering, elektroniske strukturstudier med elektronspektroskopi, legeringsutvikling, fysikalsk metallurgi av stål og lettmetalllegeringer, termoelektriske materialer, tynnfilmer, industrielle mineraler og additiv produksjon. Forskning og industriell erfaring innen støping og størkning av jernholdige og ikke-jernholdige legeringer. 15 års ledererfaring.

Laboratorier

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Forskningsveien 1
Oslo