Til hovedinnhold

MAGNIFICENT - Magnetiske høyentropilegeringer for fornybar elektrisitet

MAGNIFICENT - Magnetiske høyentropilegeringer for fornybar elektrisitet

I prosjektet "Magnificent" setter vi oss som mål å produsere en ny klasse "myke" magnetiske materialer. Dette er materialer som blant annet brukes i elektriske motorer (for eksempel i elbiler) og elektromagnetiske generatorer (for eksempel i vindmøller). De kan også brukes som sensorer og aktuatorer, som for eksempel kan gjøre vinduet mørkere når det er sol. Magnetiske materialer har stor betydning for det grønne skiftet gjennom teknologiske løsninger for en bærekraftig, sirkulær økonomi og et globalt, fornybart energisystem.

Dårlige magnetiske egenskaper kan føre til tap av effekt eller materialsvikt, og materialer med forbedrede magnetiske egenskaper kan føre til store besparelser og økt effektivitet. Vi vil i dette prosjektet undersøke såkalte høyentropilegeringer for å finne bedre materialer enn det som er tilgjengelig i dag. Slike legeringer består av minst fem forskjellige grunnstoffer som er tilfeldig fordelt på et krystallgitter. Disse er lite utforsket, og håpet er at vi kan finne overraskende og lovende magnetiske egenskaper hos dem ved å variere sammensetningen og det relative mengdeforholdet av grunnstoffene.

Vi vil bruke metoder som effektivt kan søke gjennom store mengder forbindelser. Dette vil gjøres med teoretiske metoder basert på kvantemekanikk og støttet av maskinlæring. Syntese av materialer vil også kunne dekke en stor mengde sammensetninger, blant annet ved bruk av 3D-printing. Avansert karakterisering vil benyttes for å lage et stort bibliotek med materialdata. Prosjektet tar således sikte på å fremme teoretisk og metodologisk fornyelse og økt kompetanse innen materialvitenskap og -teknologi. 

I tråd med prinsipper om ansvarlig forskning og innovasjon (RRI) skal vi etablere helse- og sikkerhetsprotokoller for råvarer og produkter i samsvar med livssyklushensyn i eksisterende nasjonale og europeiske direktiver. Magnificent vil holde en åpen dialog med ulike samfunnsinteressenter via seminarer og workshops for å gi en god RRI. Et industrielt råd med deltakere fra relevante bedrifter vil sikre god kommunikasjon med industrielle interesser og behov. Etter å ha sikret intellektuelt eierskap (IPR) av innovasjon fra prosjektet, vil en kommersialiseringsplan sørge for videreføring av prosjektet på et høyere teknologisk nivå ("technological readiness level" (TRL) = 5-6).

logoBmrgb.gif
Prosjektet er finansiert av Forskningsrådets program Nano2021

Publisert fredag 27. september 2019
Forskningsleder
982 30 427

Prosjektvarighet

01.04.2019 - 31.07.2022