Til hovedinnhold
Norsk English

Forskningsgruppe Solenergi og materialer

Vår forskning fokuserer på utvikling og demonstrasjon av løsninger for høsting av solenergi, fra krystallisering av silisium for solceller, gjennom implementering og testing av PV i bruk, til sirkulære verdikjeder og resirkulering av PV-moduler. Vår kompetanse på høytemperaturbehandling er også verdifull for en rekke andre bruksområder og materialer.

Kontaktperson

Forskningsområder

Silisium og ingots

 • Silisiumråstoff
 • Krystallisering og størkning
 • Czochralski trekking
 • Strukturtap

Wafere og celler

 • Solcellefysikk
 • Wafer saging
 • Defektkarakterisering
 • Konsepter med høy effektivitet

PV-moduler og -systemer

 • Modulkarakterisering
 • Integrasjon i energisystemer
 • Agrivoltaics og FPV

Sirkulære verdikjeder

 • Resirkulering av biprodukter fra solcelleproduksjon
 • Resirkulering av utgåtte moduler
 • Økodesign av moduler

Si for andre applikasjoner

 • Additiv produksjon
 • Si-baserte legeringer
 • Funksjonelle materialer

Vår tilnærming

Lab infrastruktur

 • Modullab: Elektrisk og optisk karakterisering
 • Krystalliseringslaboratorium: Retningsstørkning, Cz-trekking og høytemperaturbehandling
 • Karakteriseringslab: Karakterisering av materialegenskaper, urenheter og mikrostruktur
 • Alpha Centauri: Høynivå PV-måling og overvåking
 • Partikkelkarakteriseringslaboratorium

Modellering

 • Varme- og masseoverføring i multifysiske problemer for krystallvekstsimuleringer og metallproduksjon
 • Atmosfæriske forhold, irradians og strålesporing
 • Mikrostrukturell modellering

Databehandling og analyse

 • Kurering av PV-data og meteorologiske data fra Alpha Centauri og andre PV-installasjoner
 • Teknisk-økonomisk og miljømessig livssyklusanalyse

Samarbeid

 • NTNU og norsk solcelleindustri gjennom Forskningssenteret for bærekraftig solcelleteknologi (FME SuSolTech)
 • Solenergiklynge
 • SINTEFs strategiske forskningsområde Sol og vind
 • Norsk laboratorium for silisiumbasert solcelleteknologi


Medarbeidere i forskningsgruppen for Solenergi og materialer