Til hovedinnhold
Norsk English

Forskningsgruppe Tynnfilm og membranteknologi

Vi tilbyr banebrytende forskning og innovasjoner på avanserte materialer for utvikling av bærekraftige energiteknologier. Vårt sterke samarbeid med nasjonale og internasjonale industrier, forskningsinstitutter og universiteter gjør oss i stand til å skape morgendagens nye løsninger.

Kontaktperson

Forskningsområder

 • Hydrogen, ammoniakk, e-drivstoff

 • Karbonfangst, -transport og bruk

 • Energilagring

 • Solteknologier

 • Informasjons- og kommunikasjonsteknologier

 • Brenselceller, elektrolysører og elektrokjemiske reaktorer
 • Gass-separasjonsmembraner
 • Kjemisk sirkulasjonsforbrenning
 • Faststoff
 • Barrierematerialer for gass og damp
 • Foto- og elektrokatalyse
 • Solceller
 • Blyfrie piezoelektriske materialer
Illustrasjon over avanserte teknologier og applikasjoner

Våre aktiviteter spenner over TRL1 til TRL6:

 • Multi-skala multi-fysikk modellering
 • Syntese av uorganiske (keramiske, metall-), polymer-, kompositt- og hybridmaterialer
 • Forming, belegging og sintring av flerlagssystemer
 • Deponering av tynnfilmer ved bruk av kjemiske og fysiske metoder
 • Oppskalering av komponenter og produksjonsprosesser
 • Ytelses- og holdbarhetstesting i industriell prosessrelevant operasjon
Tidslinjer fra TRL 1 til TRL 7

Vår infrastruktur

Bokser med tekst og bilder som beskriver forskningsgruppens infrastruktur

Nyheter

SINTEF at European Hydrogen Week 2023 in Brussels

SINTEF at European Hydrogen Week 2023 in Brussels

In a bid to contribute to hydrogen’s role as a key driver of the green shift in Europe, SINTEF will have a dedicated stand and special side event at this year’s European Hydrogen Week event, from 20 – 24 November 2023.

Prosjekter

Laboratorier

Renrom for fremtidens miljøteknologi

Renrom for fremtidens miljøteknologi

Forskere i Oslo skal fremstille perfekte keramiske membraner i sitt nye renrom-laboratorium som har fått navnet SONATE. Her kan de produsere prototyper uten at støvpartikler ødelegger sluttproduktets kvalitet. 

Norwegian Fuel Cell and Hydrogen Centre

Norwegian Fuel Cell and Hydrogen Centre

Start:

The Norwegian Fuel Cell and Hydrogen Centre is a joint initiative taken by three major Norwegian R&D stakeholders (SINTEF, IFE and NTNU) engaged in Fuel Cells and Hydrogen (FCH) technologies and has a clear nation-wide character and impact.

Strategiske forskningssentre

FME HYDROGENi

FME HYDROGENi

Start:
Slutt:

HYDROGENi er et forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) dedikert til forskning og innovasjon innen hydrogen og ammoniakk som trengs for å oppfylle 2030- og 2050-målene i veikartet for hydrogen.

NCCS

NCCS

Start:
Slutt:

NCCS skal bidra til at Norge oppfyller Parisavtalen.

LowEmission Research Centre

LowEmission Research Centre

Start:
End:

The LowEmission Research Centre will develop new technologies and concepts for offshore energy systems, energy efficiency and integration with renewable power production technologies for application on the Norwegian Continental Shelf (NCS).

MoZEES - Forskningssenter for miljøvennlige transportsystemer

MoZEES - Forskningssenter for miljøvennlige transportsystemer

Start:
Slutt:

Hovedformålet med MoZEES, et forskningssenter for miljøvennlig energi (FME), er å bidra til utvikling av nye batteri- og hydrogenmaterialer, -komponenter og -systemer for eksisterende og framtidige applikasjoner innen transportsektoren (vei, bane og...