Til hovedinnhold
Norsk English

WINNER - World class Innovative Novel Nanoscale optimized electrodes and electrolytes for Electrochemical Reactions

WINNER-prosjektet har som mål å utvikle en effektiv og holdbar teknologiplattform basert på elektrokjemiske protonledende keramiske (PCC) celler – designet for å låse opp en vei mot kommersielt levedyktig produksjon, ekstraksjon, rensing og kompresjon av hydrogen i liten til mellomstor skala.

Kontaktperson

WINNER har mottatt støtte fra Fuel Cell and Hydrogen 2 Joint Undertaking under Grant Agreement-nummer 101007165. Dette fellesforetaket får støtte fra EUs Horizon 2020 Research and Innovation-program, Hydrogen Europe og Hydrogen Europe Research.

Dette blir demonstrert i WINNER-prosjektet i form av tre applikasjoner: ammoniakkrissing, dehydrogenering av hydrokarboner og reversibel dampelektrolyse. På denne måten vil WINNER skape innovative løsninger for fleksibel, sikker og lønnsom lagring og utnyttelse av energi i form av hydrogen og grønn ammoniakk, elektrifisering av kjemisk industri og sektorkobling.

(Klikk her for å se større bilde)

Den bygger på den banebrytende tverrfaglige ekspertisen til verdensledende partnere innen protonledende keramiske (PCC) materialer og teknologier. Prosjektet kombinerer materialvitenskap, flerskala flerfysikkmodellering og avanserte in situ og operando karakteriseringsmetoder for å avdekke enestående ytelse av rørformede PCC-celler samlet i en fleksibel modul med flere rør som fungerer under industrielt relevante forhold.

WINNER skal utvikle innovative cellearkitekturer med multifunksjonelle elektroder og et nytt trykkfritt strømoppsamlingssystem ved hjelp av miljøvennlige og skalerbare produksjonsveier. Disse aktivitetene vil bli styrt av en ny multi-skala multi-fysikk modelleringsplattform og forbedrede eksperimenteringsmetoder. Disse verktøyene kombinert med avanserte operando- og in situ-metoder etablerer sammenhenger mellom ytelses- og nedbrytningsmekanismer knyttet til både materialegenskaper og grensesnittets utvikling etter drift.

Testing av celler og moduler vil også bli utført for å definere ytelse og holdbarhet i forskjellige driftsmodi. Tekno-økonomisk vurdering av de nye PCC-prosessene vil bli gjennomført i tillegg til livssyklusvurdering.

Prosjektet koordineres av SINTEF med støtte fra UiO, CSIC, DTU, SMT, CTMS, ENGIE, Shell.

Partnere: SINTEF, University of Oslo, Agencia Estatal Consejo Superior Deinvestigaciones Cientificas (CSIC-ITQ), Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Aktiebolaget Sandvik Materials Technology, CoorsTek Membrane Sciences AS, ENGIE, Shell Global Solutions International B.V.

WINNER har mottatt støtte fra Fuel Cell and Hydrogen 2 Joint Undertaking under Grant Agreement-nummer 101007165. Dette fellesforetaket får støtte fra EUs Horizon 2020 Research and Innovation-program, Hydrogen Europe og Hydrogen Europe Research.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2023

2.9 million Euro

Utforsk fagområdene