Til hovedinnhold
Norsk English

Om SINTEF Industri

SINTEF Industri er et oppdragsinstitutt som tilbyr høy kompetanse innen materialteknologi, bioteknologi, petroleumsteknologi, anvendt kjemi og biologi.

Kontaktperson

Et sertifisert institutt

SINTEF Industri skal til enhver tid arbeide for at våre kunder og andre interesseparters krav og forventninger tilfredsstilles på en god måte. 

Instituttet er sertifisert i henhold til ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 og forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften). Det vil si at organisasjonen skal sikre at vi leverer varer og/eller tjenester som tilfredsstiller krav (bl.a. kundens), at vi har en miljøpolitikk med tilhørende miljømål, og at vi jobber systematisk med arbeidsmiljøet og sikkerheten for våre medarbeidere.

Sertifiseringen gjelder implementering og vedlikehold av styringssystem.

Instituttråd og ledelse

SINTEF Industris Instituttråd:

  • Reidar Bye, visekonsernsjef, SINTEF
  • Eli Aamot, konserndirektør, SINTEF Industri
  • Jack A. Ødegård, forskningsdirektør, SINTEF Industri
  • , dekan, NTNU
  • , prodekan for forskning, UiO
  • , fabrikksjef, Yara Porsgrunn
  • , Vice Presient, Aker Bio Marine ASA
  • , Director R&D - Corporate Specialist Silicon Alloy Production, Elkem ASA
  • Sigrid Lædre, seniorforsker, SINTEF Industri
  • Ole S. Kjos, seniorforsker, SINTEF Industri

SINTEF Industris ledelse

Nøkkeltall

Publikasjoner