Til hovedinnhold
Norsk English

Avdeling for Materialer og nanoteknologi

Vi arbeider langs hele verdikjeden, fra malmer og råstoffer, moderne og miljøvennlige fremstillingsprosesser, til utstøping og forming, sammenføyning og andre avanserte produksjonsprosesser.

Kontaktperson

Om avdeling Materialer og nanoteknologi

Nanoteknologi gjør det mulig å utvikle nye materialer og miniatyriserte systemer. SINTEF er en sentral aktør når det gjelder omsetting av nanovitenskap til nye produkter på en bærekraftig måte. 

Med topp moderne laboratorier og modelleringsfasiliteter analyserer vi materialenes oppbygging og produktenes egenskaper.  Ved å måle, beskrive, modellere, kontrollere, manipulere og strukturere materialer i mikro- og nanometer-skala kan vi utvikle nye og bedre materialer og produkter som vil spille en viktig rolle i å løse samfunnsutfordringene vi står overfor. 

Fagområder

Materialer og nanoteknologi

Materialer og nanoteknologi

Forskning på avanserte materialer og nanoteknologi bidrar til løsninger på store samfunnsutfordringer og gir nye forretningsmuligheter.

Metalliske materialer

Metalliske materialer

SINTEF har kompetanse langs hele verdikjeden fra framstilling til ferdig produkt for de fleste industrielle metaller og metall-legeringer

Mineraler og kritiske råmaterialer

Mineraler og kritiske råmaterialer

Det grønne og digitale skiftet øker behovet for utvinning av mange mineralressurser, samtidig som graden av resirkulering og gjenvinning av metaller fra sekundære kilder stadig må forbedres.

Plast og kompositter

Plast og kompositter

SINTEF har kompetanse langs hele verdikjeden fra framstilling til ferdig produkt for alle typer plast slik som herdeplast, termoplast, plastkompositter, elastomerer og geler.

Forskningsgrupper

Kontaktinfo

Oslo

Trondheim