Til hovedinnhold
Norsk English

Forskningsgruppe Korrosjon og tribologi

Materialnedbrytning på grunn av korrosjon og slitasje undergraver ofte bærekraften til produkter og prosesser. Vi forsker på komplekse korrosjons- og slitasjefenomener og bidrar til økt produktlevetid, redusert energiforbruk og -utslipp, optimalisert vedlikehold og forbedret sikkerhet.

Kontaktperson

Forskningsområder

 • Korrosjonsmekanismer
 • Korrosjonsbeskyttelse og -belegg
 • Korrosjonsovervåking og prediksjon
 • Miljøassistert oppsprekking
 • Friksjons- og slitasjemekanismer
 • Funksjonelle friksjons- og slitebelegg
 • Slitasjeovervåking og prediksjon
 • Miljøvennlige smøremidler
 • Funksjonelle overflater, anodisering
Tre bilder av testing og korrosjon
Bilde 1: Testing av smøremidler. Bilde 2: Galler på verktøystål. Bilde 3: Tribokorrosjon

Forskningstilnærming

Fire bilder av korrosjon og sprekkdannelse
Bilde 1: Spaltekorrosjon på rustfritt stål. Bilde 2: Nedbrytning av beskyttende belegg. Bilde 3: Sulphide stress cracking (SSC), i prosent. Bilde 4: Aluminiumskorrosjon
 • Samarbeid i SINTEF-NTNU-industritrekanten
 • Laboratoriebasert forskning:
  • Elektrokjemi laboratorium
  • Tribologisk laboratorium
  • Sjøvannslaboratorium
  • H2S laboratorium
  • Vindturbinlaboratorium
  • Høytemperatur-/høytrykksautoklaver opp til 200 °C / 200 bar
  • Eksponeringstester, både akselererte og feltforhold
 • Korrosjons- og slitemekanismer som grunnlag for materialutvikling
 • Bruk av numeriske simuleringer og nevrale nettverk bildeanalyse

Bransjer som vi samarbeider med

 • Energiproduksjon
 • Transport og infrastruktur
 • Mekanisk industri


Medarbeidere i forskningsgruppen for Korrosjon og tribologi

 • Prosessindustri, inkl. metallurgisk
 • Smøreindustri, inkl. resirkulering
 • Elektronikk