Til hovedinnhold
Norsk English

Forskningsgruppe Materialers integritet og sveising

Vitale komponenter og strukturer er designet og produsert for lang levetid. Ved å forstå mekanismer for forringelse av metaller hjelper vi våre kunder med å gjøre materialvalg og utvikle sveiseprosedyrer, slik at det ikke skjer katastrofale hendelser i infrastrukturer som broer, vindturbiner, rørledninger og kabler for energitransport.

Kontaktperson

Forskningsområder

 • Sveiseteknologi og additiv produksjon
  • Hyperbar sveising som muliggjør undervannsrørledninger som transporterer olje, naturgass og hydrogengass.
  • Robotiserte MIG-, laser- og hybridlasersveiseteknologier.
  • Wire Arc Additive Manufacturing for komponenter med middels kompleksitet.
  • Mikrostrukturundersøkelser av sveise- og basismaterialer for å koble sveiseprosessen til sveiseegenskaper.
 • Tretthet og brudd
  • Testing og sviktanalyser av bruddmekanikk, trøtthet, krypning, slitasje.
  • Livstidsvurderinger og tekniske kritiske vurderinger.
  • Omfattende innsats på hydrogensprøhet av stål.
  • Lang erfaring med flere metall- og legeringssystemer, spesielt stål, aluminium, kobber og bly.
Bildecollage

Vår tilnærming

 • Vi samarbeider med kunder, universitetspartnere og med mange forskningsmiljøer ved SINTEF.
 • Vi bruker en multi-skala og multi-fysisk tilnærming.
 • Vi har toppmoderne sveiseanlegg.
 • Vi har mekaniske testmaskiner med miljøkontroll.
 • Vi bruker overvåkingsteknikker for digital bildekorrelasjon og akustisk emisjonsdeteksjon.
 • Vi har verksted og laboratorier for termomekaniske behandlinger i en Gleeble-simulator, metallografisk og fraktografisk karakterisering.
 • Vi får tilgang til nanomekaniske testverktøy gjennom universitetssamarbeid (NTNU).
 • Vi bruker kommersiell programvare (Abaqus) for FEM-analyser og utvikler proprietære løsere for å oppnå merverdi.
 • Vi har proprietære programvarer for utmattings- og bruddmekaniske beregninger i rørledninger og rørkonstruksjoner.


Medarbeidere i forskningsgruppe Materialers integritet og sveising

Publikasjoner fra forskningsgruppe Materialers integritet og sveising

Laboratorier

Sveiselaboratorium

Sveiselaboratorium

SINTEF sveiselaboratorium utfører manuelle og automatiserte sveiseprosesser av metalliske materialer for industrielle applikasjoner og forskning. Vi har også bred erfaring med sveisbarhetstesting og høy spesialistkunnskap om hyperbarisk (under trykk...

Metallografisk karakteriseringslaboratorium

Metallografisk karakteriseringslaboratorium

I karakteriseringslaboratoriet har vi bred erfaring innen metallografisk karakterisering av stål, aluminium og andre metaller og legeringer. Vi tilbyr en rekke metallografiske analyser inkludert alt fra enkle hardhetsmålinger til detaljerte analyser...

Materialtesting

Materialtesting

I våre laboratorier kan vi teste og karakterisere et utstrakt antall forskjellige materialer. Materialer og komponenter bøyes, strekkes og komprimeres, og gjennomgår brudd- og utmattingstester.

Prosjekter

HyLINE - Sikre rørledninger for hydrogentransport

HyLINE - Sikre rørledninger for hydrogentransport

Start:
Slutt:

På havbunnen i Norge har vi et 8800km langt nettverk av rørledninger for transport av olje og gass. Om dette også kunne brukes til transport av hydrogengass, vil det være et svært viktig bidrag til utviklingen av fornybarsamfunnet. Hydrogen er det...

Arctic materials

Arctic materials

Start:

The main goal of the project is to establish criteria and solutions for safe and cost-effective application of materials for hydrocarbon exploration and production in arctic regions.

Strategiske forskningssentre

SFI PhysMet

SFI PhysMet

Start:
Slutt:

PhysMet er et tverrfaglig senter for forskningsbasert innovasjon (SFI) innen fysisk metallurgi. Vårt mål er å etablere kunnskap og teknologi for å realisere nye innovative materialløsninger i kostnadseffektive, lavkarbon produksjonskjeder i...

SFI Manufacturing

SFI Manufacturing

Start:
End:

SFI Manufacturing's vision is to show that sustainable manufacturing in a high-cost country like Norway is possible, given the right products, technologies and people. Cross-disciplinary research will provide a knowledge based toolbox for future...

FME NorthWind

FME NorthWind

Start:
Slutt:

Northwind er et forskningssenter for vindkraft. Senterets hovedmål er å fremme fremragende forskning og innovasjon for å bidra til lønnsom norsk eksportindustri innen havvind, nye grønne jobber og vindkraft som respekterer natur og mennesker.

FME HYDROGENi

FME HYDROGENi

Start:
Slutt:

HYDROGENi er et forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) dedikert til forskning og innovasjon innen hydrogen og ammoniakk som trengs for å oppfylle 2030- og 2050-målene i veikartet for hydrogen.