Til hovedinnhold
Norsk English

Prosjekter Forskningsgruppe Materialers integritet og sveising


Kontaktperson

SMACC – Studier av materialoppførsel ved lave temperaturer

SMACC – Studier av materialoppførsel ved lave temperaturer

Start:

Det er estimert at en stor del av verdens gjenværende ressurser av hydrokarboner ligger i arktiske strøk. De klimatiske forholdene gjør det imidlertid krevende og utvinne ressursene som befinner seg på havbunnen. SMACC-prosjektet skal derfor utvikle...

LIFEMOOR KPN

LIFEMOOR KPN

Start:
Slutt:

Forbedret estimering av levetiden til fortøyningskjetting.

AEMON - overvåkingssystem for marine applikasjoner

AEMON - overvåkingssystem for marine applikasjoner

Start:
Slutt:

For å oppdage skader på et tidligere tidspunkt enn det tradisjonelle metoder kan, skal AEMON-prosjektet utvikle en ny type tilstandsovervåkning av kritiske, roterende komponenter på skip og i vindturbiner ved å bruke såkalt Akustisk Emisjon (AE...

Deep water repair welding and hot tapping (DEEPIT)

Deep water repair welding and hot tapping (DEEPIT)

Start:

The overall objective of the project is to establish basic understanding of deep water pipeline repair welding and hot tapping, as studied in both national and international laboratories using pressure chambers to simulate dry hyperbaric welding...

ROP – Kunnskapsbasis for undervanns-reparasjon av rørledninger

ROP – Kunnskapsbasis for undervanns-reparasjon av rørledninger

Start:
Slutt:

ROP har som målsetning å øke forståelsen av og etablere fundamental kunnskap knyttet til reparasjonssveising av rørledninger subsea.  Dette vil bli gjort ved praktisk hyperbarisk sveising, materialundersøkelser og numerisk simulering av sveiseprosess...