Til hovedinnhold
Norsk English

AdaPfab - Adaptiv styring av robotisert prefabrikasjon

Hovedformålet med AdaPfab prosjektet er å utvikle en bærekraftig og kostnadseffektiv prefabrikasjonsprosess for masseproduksjon av understell for havvindturbiner.

Kontaktperson

Foto: Aker Solutions

EU-kommisjonen har foreslått å øke Europas havvindkapasitet fra dagens nivå på 25 GW til mellom 230 og 450 GW innen 2050 (ca. 21 250 nye turbiner på 20 MW kapasitet, rundt 750 turbiner årlig) som en av strategiene for å møte EUs mål om klimanøytralitet innen 2050. For å nå dette målet har rask og storstilt utbygging av havvindparker (f.eks. 50-150 turbiner) blitt et klart behov. I tillegg ligger det høyeste kraftpotensialet langt fra land og på dypt vann, hvor det er behov for store, bunnfaste (f.eks. jackets) og flytende understell. Europa mangler imidlertid tilstrekkelig produksjonskapasitet for slike strukturer, og produksjonskostnadene er høye.

Prosjektet AdaPfab vil bli et paradigmeskifte for dagens produksjonsteknologi, fra stykkproduksjon til masseproduksjon av understell for å møte det presserende behovet for storskala etablering av vindparker til havs.

Mål for prosjektet:

  • Å oppnå reduserte produksjonskostnader (15-25%), økt produksjonskapasitet (40-60%) og redusert produksjonsrelatert CO2-utslipp (30-50%).
  • Å utvikle fysikkbaserte produksjonsprosessplanleggingsverktøy, digital prefabrikasjonsovervåking, adaptive kontrollmetoder og automatiserte ikke-destruktive testmetoder (NDT).

Prosjektet AdaPfab er et innovasjonsprosjekt for industrisektoren (IPN) med et totalt budsjett på 32 MNOK. Prosjektet støttes av Norges forskningsråd (NFR) og industripartnerne Aker Solution, Aker Offshore Wind og Vitec. SINTEF Industri, SINTEF Manufacturing og SINTEF Digital er forskningspartnerne.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2022 - 2025