Til hovedinnhold
Norsk English

AMRREX - Additive tilvirkning for reparasjon og renovering av offshore komponenter for å forlenge strukturell levetid

Hovedmålet med AMRREX prosjektet er å implementere WAAM- og LMD-prosesser for reparasjon og renovering av offshore-komponenter, som oppfyller O&G materialkrav, med en målbar kostnadsreduksjon og redusert ledetid.

Kontaktperson

Foto: SINTEF
Additiv tilvirkning ved bruk av tråd og lysbue (WAAM) for å bygge opp en aluminium-komponent.

Livstidsforlengelse av offshorekonstruksjoner og -komponenter er avgjørende for å sikre utvinning og foredling av norske petroleumsressurser innenfor et miljømessig og bærekraftig rammeverk. Oljeutvinning fra eksisterende oljefelt og kobling av nye felt til eksisterende strukturer er viktig både for miljø og kostnadsbesparelser. Dette er ikke bare energieffektivt med tanke på å redusere karbonavtrykket, men anses også som den eneste mulige løsningen for utvinning av marginale felt. Levetidsforlengelse er utfordrende på grunn av nedbrytning og aldring. Eldre komponenter trenger ofte nødvendig (og kostbar) reparasjon og vedlikehold for å sikre at den strukturelle integriteten fortsatt er beholdt til tross for mange år i drift.

AMRREX-prosjektet fokuserer på nye teknologier for additiv tilvirkning (AM) med forskjellige råmaterialer; (i) AM ved bruk av tråd og lysbue (WAAM), og (ii) AM ved laser metall deponering (LMD). Disse to prosessene vil bli testet på reparasjon av skadede komponenter for å forlenge deres levetid. Den viktigste FoU-utfordringen er å etablere kunnskap om forholdet mellom AM-prosesser, materialegenskaper og ytelse av reparerte komponenter.

AMRREX er et innovasjonsprosjekt for industrisektoren (IPN) innenfor NFR PETROMAKS2-programmet med et samlet budsjett på 25 MNOK. Prosjektet støttes av NFR og industripartnere Westad Industri, Equinor, Vitec og Nordic Additive Manufacturing (NAM). SINTEF Industri og SINTEF Manufacturing er forskningspartnerne. Begge instituttene vil bidra til utviklingen av WAAM- og LMD-prosesser, robotstyring, materialkarakterisering og numeriske simuleringer.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2018 - 31.12.2021