Til hovedinnhold
Norsk English

AluBridge – Robust design og effektiv produksjon av varige og bærekraftige aluminiumbroer

AluBridge-prosjektet skal kartlegge relevante designløsninger for bruk av aluminium i broer. Ulike løsninger skal testes med tanke på gjennomførbarhet, kapasitet, stabilitet og kost-effektivitet.

Kontaktperson

Tverrsnitt av en bru som viser konstruksjonen innvendig
Aluminium brukes i dag i hovedsak i mindre broer. Nå skal det undersøkes om det kan brukes i større grad i mellomstore og store broer. Illustrasjon: Hydro

I dag brukes aluminium først og fremst i kortere og mindre broer hvor vekt og holdbarhet er avgjørende. For middels store broer har man sett bruk av kjørebaner i aluminium støttet av betong eller stål-elementer. Men for å utløse potensialet for bruk av aluminium også for større og lengre broer, tar dette innovasjonsprosjektet mål av seg å øke tilliten til aluminiums-løsninger ved å dokumentere gjennomførbarhet, kapasitet, stabilitet og kosteffektivitet.

For å oppnå målsettingen vil det bli utført tester, beregninger og validering av nye beregningsmetoder på relevante designløsninger. En avansert beregningsprosess på global stabilitet som inkluderer testing, maskinlæring og andre effektivitetsøkende metoder vil bli utviklet. Typiske konstruksjonsdetaljer som er anvendbare for brokasser vil bli utforsket i detalj. Videre vil produksjonsmetoder og automatisering bli utfordret for å øke kostnadseffektiviteten.

Hos SINTEF vil det utføres et stort testprogram for å undersøke utmattingsegenskapene til relevante aluminiumslegeringer. Videre vil SINTEF bistå med å utvikle nye design løsninger for fremtidens aluminiumsbruer.

Hydro Aluminium er prosjekteier, mens prosjektet blir ledet av Dr. Tech. Olav Olsen. Videre er Leirvik, Hydal Aluminium, Statens Vegvesen og DNV partnere i prosjektet, mens NTNU og SINTEF er forskningspartnere. Prosjektet er støttet av forskningsrådet gjennom programmet for brukerstyrt innovasjon (BIA) med prosjektnummer 314063.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2023