Til hovedinnhold
Norsk English

AEMON - overvåkingssystem for marine applikasjoner

For å oppdage skader på et tidligere tidspunkt enn det tradisjonelle metoder kan, skal AEMON-prosjektet utvikle en ny type tilstandsovervåkning av kritiske, roterende komponenter på skip og i vindturbiner ved å bruke såkalt Akustisk Emisjon (AE). Målet er å fange opp svært svake lydsignaler i materialet når feil oppstår.

Kontaktperson

Skade på lager og gir kan føre til kostbare og i verste fall katastrofale havari. Med dagens metoder overvåkes tilstanden enten med fastmonterte sensorer eller ved inspeksjon med håndholdt utstyr, og med manuell analyse av måledata i etterkant. Lukkede gir er imidlertid ikke godt egnet for inspeksjon, og i autonome og fjernstyrte fartøy, offshore vindturbiner og undervannsinstallasjoner, er fjernovervåkning av tilstanden den eneste muligheten i lange perioder.

Dagens tilstandsovervåkning for roterende maskineri er i hovedsak basert på vibrasjonsmåling. Mange skader oppstår under metalloverflata, og de kan ikke oppdages med vibrasjonsmåling før skaden har forplantet seg til overflaten. Når skaden blir oppdaget, er det derfor ofte for sent å gjøre tiltak, og komponenten må skiftes. Derfor, ved å kombinere vibrasjonsmåling og AE vil AEMON også få et bedre grunnlag for å forutsi restlevetiden til komponentene.

Industripartnerne Kongsberg Maritime, Kongsberg Maritime CM, Equinor Energy og Island Offshore representerer produsenter av fremdriftssystemer for skip og instrumenteringssystemer for tilstandsovervåkning samt sluttbrukere av begge. Sammen med SINTEF og NTNU vil partnerne i prosjektet gjennomføre forskning på AE som metode. Dette skal gjøres både gjennom laboratorieforsøk og prøver i felt.

Prosjektet vil samarbeide internasjonalt med universiteter i England og Russland, det engelske teknologifirmaet Ricardo og den tyske produsenten av lagre for roterende maskineri Schäffler.

14326logoEngrgb.gif
Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet under MAROFF-2 programmet

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2019 - 2022