Til hovedinnhold
Norsk English

OPTIMALS – Optimal design og produksjon av lette strukturkomponenter i aluminium-stål med høy ytelse

Hovedmålet med OPTIMALS prosjektet er å aktivere multimaterial løsninger for høy ytelse ved hjelp av aluminium-stål komponenter med en samlet reduksjon av vekt og tilvirkningskostnader.

Kontaktperson

Prosjekt OPTIMALS, SINTEF
Optimal design og produksjon av lette strukturkomponenter i aluminium-stål med høy ytelse. Foto: Benteler

Sikkerhet og lette løsninger er hovedfokus i dagens bilindustri. Multimaterial og lette strukturelle komponenter med høy ytelse, for eksempel aluminium-stål forbindelser, anses nødvendig for å redusere utslipp av klimagass. Nøkkelen til suksess er en kombinasjon av å designe produkt i multimaterial, optimalt materialvalg og robuste produksjonsprosesser.

I prosjektet skal det utvikles nye prinsipper for utforming og materialvalg for bilindustrien med hensyn til strukturelle komponenter og kollisjonssystemer, samt nye innovative løsninger for sammenføyning av aluminium til stål. dette prosjektet vil være å oppnå en målbar vektreduksjon (5-20%) i 2-3 industriprodukter samt forbedre spesifikke krav til ytelse. Innovasjoner som utvikles i OPTIMALS prosjektet vil fundamentalt endre perspektivet for å bruke multimaterial løsninger på mange måter. En vellykket gjennomføring vil bidra vesentlig til å utvikle lette løsninger ikke bare for bilindustrien, men også for andre bransjer og sektorer, for eksempel transportbransjen, maritim industri, grønn skipsfart samt olje og gassindustrien.

OPTIMALS prosjekt, SINTEF

OPTIMALS er et innovasjonsprosjekt for industrisektoren (IPN) innenfor RCN BIA-programmet med et samlet budsjett på 23,2 MNOK. Prosjektet støttes av RCN og industripartnere Benteler Automotive, Hydro Aluminium og HyBond. SINTEF Materialer og kjemi er forskningspartner, og vil bidra til utviklingen av sveiseprosess for kaldmetalloverføring, material- og komponentkarakterisering, samt numeriske simuleringer. SINTEF laboratorier involvert i OPTIMALS prosjektet inkluderer: Sveiselaboratorium, Karakteriseringslaboratoriet og Materialtestingslaboratoriet.

Prosjektet er støttet av industripartnere og Norges Forskningsråd. 

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2017 - 2020