Til hovedinnhold
Norsk English

Avdeling for Bioteknologi og nanomedisin

Vår avdeling har bred og spesialisert ekspertise innenfor bioteknologi og nanomedisin på områdene havbruk, helse, industri og landbruk.

Kontaktperson

Om avdeling Bioteknologi og nanomedisin

Bioteknologiske prosesser brukes til å lage viktige produkter som medisiner, vaksiner, biomaterialer, enzymer, mat, fôr, kjemikalier og energi. SINTEF har i over 35 år bygd opp kompetanse og infrastruktur innen bioteknologi, som bidrar til samfunnets behov for bedre bruk av ressurser, nye medisiner, produkter og drivstoff.

Avdelingens hovedaktivitet

Biomasse og biomaterialer

Biomasse og biomaterialer

SINTEF har en rekke aktiviteter knyttet til prosessering og utnyttelse av marin- og landbasert biomasse. Forskningen på landbaserte biomasser er primært knyttet til utnyttelse av rester fra land- og skogbruk som råstoff for å lage bio-baserte...

Bioteknologi og nanomedisin

Bioteknologi og nanomedisin

Bioteknologi og nanomedisin er muliggjørende teknologier som er viktig for mange industriområder og samfunnet.

Industriell bioteknologi

Industriell bioteknologi

SINTEFs satsing på Industriell bioteknologi bidrar til å sikre en framtidig bærekraftig bioøkonomi. I industriell bioteknologi benyttes enzymer og mikroorganismer til å framstille produkter innen sektorer som fin- og bulkkjemikalier, farmasøytika...

Nanomedisin

Nanomedisin

Nanomedisin er bruk av nanoteknologi innenfor medisin. Nanomedisin er et omfattende og raskt voksende felt i SINTEF, både innenfor behandling og diagnostikk.

Forskningsgrupper

Kontakt oss