Til hovedinnhold
Norsk English

Forskningsgruppe Bærekraftig bioteknologi og bioprospektering

Rollen til bioteknologi og bioprospektering er å bane vei for en bærekraftig utvikling.

Kontaktperson

Bærekraft er utviklingen som møter dagens behov uten å gå på akkord med fremtidige generasjoners evne til å møte sine egne behov. For oss innebærer dette utvikling av fossilfrie materialer (f.eks. bioplast, biobaserte belegg) og kjemikalier, bruk av energi (f.eks. biodrivstoff), bedre løsninger for landbruk og mat/fôrressurser og CCUS-teknologier. Dette kobles sammen med Bioprospecting, hvor vi driver et systematisk søk ​​etter nyttige produkter fra bioressurser, hovedsakelig mikroorganismer, som kan utvikles videre for kommersialisering og generelle samfunnsnytte.

Forskningsområder

 • Bioøkonomi og bioraffineri
 • Syntetisk biologi og metabolsk teknikk
 • Beregningsbiologi og bioinformatikk
 • Enzymteknikk
 • Bioprospektering
 • Bærekraftige materialer
 • CCUS og gass fermentering
 • Antimikrobiell resistens (AMR) i et ett-helse perspektiv
 • Mikrobiell økologi (biofilmer og vannsikkerhet)
 • Industriell bioteknologi
Prøvetaking
Person gjør prøvetaking på lab

Våre tilnærminger:

Jente gjør prøvetaking på lab
 • Enzymfunn for finkjemisk syntese og materialnedbrytning ved bruk av data mining og (HTS) funksjonell screening.
 • Utvikling av cellefabrikker og proteinteknikk, inkludert molekylær modellering og protein/peptid-protein interaksjonssimulering.
 • Funksjonell metagenomikk.
 • Fermentering og bioprosesser Aerob, anaerob og gassfermentering av et mangfold av biomasse.
 • Generering og screening av naturlig og syntetisk biologisk mangfold (molekylære biblioteker).
 • Biofilmstudier kombinert med vannsikkerhet/kvalitetsvurderinger og antimikrobiell resistens i matproduksjon og miljø.


Medarbeidere i forskningsgruppen for Bærekraftig bioteknologi og bioprospektering