Til hovedinnhold
Norsk English

Forskningsgruppe Industriell og marin bioteknologi

IMB-gruppen innehar ledende kompetanse og jobber innen design og optimalisering av bioteknologiske prosesser, inkludert forståelse av deres råvarer og produkter.

Kontaktperson

Arbeidet vårt støtter overgangen til blågrønne bærekraftige industrier, og brukes til produksjon og anvendelse av biofarmasøytiske midler, enzymer, ingredienser, biopolymerer og materialer for humanmedisin, akvakultur, mat og fôr og andre sektorer.

Forskningsområder

 • Mikrobielle prosesser, stamme- og prosessutvikling og modellering
 • Nye biofarmasøytiske midler
 • Enzymproduksjon og karakterisering
 • Mikrobiologi
 • Biomassebehandling, separasjon og nye applikasjoner
 • Biopolymerer og biomaterialer
 • Fiskehelse
 • Nye mat- og fôringredienser
Collage av fire industriell bioteknologi-bilder
Bilder: SINTEF Industri, Michael Müller og Arkivfoto/Pharmaq

Vår tilnærming

Vi har et stort industrinettverk og bruker vår kjernekompetanse, akademiske samarbeid og toppmoderne infrastruktur til å jobbe på tvers av hele biobaserte verdikjeder for å løse sentrale industrielle, miljømessige og samfunnsmessige utfordringer.

Infrastruktur - plattformer og kompetanse

 • Fermenteringsplattform med utstyr i mikro- til pilotskala og automatiserte systemer.
 • Bioinformatikk og modellering.
 • Molekylærbiologi og genomiske analyser.
 • Prosesslaboratorium for bioraffinering av makroalger og andre biomasser.
 • Bioprinting-plattform for materialproduksjon, 3D-cellemodeller og vevsteknikk.


Medarbeidere i forskningsgruppen for Industriell og marin bioteknologi

Tre lab-bilder satt sammen på rekke
Bilder: Smidesang & Lyng/SINTEF, Thor Nielsen/SINTEF