Til hovedinnhold
Norsk English

Forskningsgruppe Polymerpartikler og overflatekjemi

Vi har en bred generell ekspertise innen polymerkjemi og polymermaterialer som vi bruker mot en rekke markeder. Vårt hovedfokus er å utvikle teknologi for bedre helse, bedre livskvalitet, ren og trygg energi og et bærekraftig miljø.

Kontaktperson

Miljø

 • Gass separasjon, inkludert CO2-fangst
 • Vannbehandling i akvakultur og avløpsvann
 • Bærekraftige biologisk nedbrytbare polymerer/plaster
 • Fjerning av nano- og mikroplast fra sjøvann og ferskvann

Helse

 • Nanoformulering av legemidler og andre molekyler for behandling og diagnostikk
 • Medisinsk teknologi og implantater for sensorer, katetre, injektorer
 • In vivo effekt og sikkerhet av legemidler
 • Sunn tarm, innkapsling og levering av pre-, pro- og postbiotika

Energi

 • Solide polymerelektrolytter, separatorer og bindemidler for Li-ion-batterier og brenselceller
 • Sporingssystemer for brønnovervåking og reservoarstyring (CO2, olje og gass)
 • CO2-separasjon for søtning av naturgass
 • Partikler og nanofluider for termisk energioverføring

Forbruker- og markedsprodukter

 • Innkapsling av vitaminer, omega-3 og mineraler i mat- og fôrapplikasjoner
 • Fiskevaksiner
 • Bunnstoffsystemer for marine applikasjoner
 • Immobiliserte enzymer for enzymatisk hydrolyse av proteiner
Fire bilder loddrett over hverandre
Foto: 1) Thor Nilsen/SINTEF, 2) Geir Mogen/SINTEF

Vår tilnærming

Vi jobber med syntetiske polymerer, biopolymerer og uorganiske polymerer innen:

 • Organisk syntese, polymersyntese, modifikasjon/funksjonalisering og karakterisering
 • Partikkelteknologi - nano- og mikropartikler
 • Innkapsling og frigjøring fra nano- og mikrokapsler
 • Membran forberedelse, modifikasjon og testing
 • Interaksjoner mellom polymeroverflater og biologiske materialer

In vivo studier på gnagere med tanke på effekt av legemidler og sikkerhetsprofil.

Vi tilbyr en sterk kompetanse i å utvikle ideer til produkter!


Medarbeidere i forskningsgruppen for polymerpartikler og overflatekjemi

To bilder loddrett
Foto: 1) Thor Nilsen/SINTEF, 2) Geir Mogen/SINTEF