Til hovedinnhold
Norsk English

Forskningsgruppe Massespektrometri

Vi tilbyr et bredt spekter av avansert kjemisk karakterisering av organiske og uorganiske forbindelser i komplekse prøver, samt fysisk karakterisering av nanopartikler og (bio)polymerer.

Kontaktperson

Vår store og avanserte laboratorieinfrastruktur og dyktige mennesker gjør at vi kan håndtere og løse industrielle utfordringer og grunnleggende forskningsspørsmål innenfor et bredt spekter av områder, slik som bioteknologi, nanomedisin, mat/fôr og helse.

Vår infrastruktur

 • Massespektrometri kombinert med kromatografisk separasjon for påvisning av flyktige og ikke-flyktige forbindelser samt uorganiske elementer
 • Avbildning av biologiske molekyler og elementer
 • Nanopartikkel og polymerseparasjon og karakterisering
 • Fullt utstyrte RNA-anlegg
 • Akkreditert (ISO 17025:2017) og GMP+ sertifisert for analyse av miljøgifter i fôr
Foto av jente på lab i hvit frakk
Foto: Thor Nielsen/SINTEF

Vår tilnærming

Vi løser tverrfaglige forsknings- og industriutfordringer gjennom tett og integrert samarbeid med SINTEF, nasjonale og internasjonale partnere.

 • Fysisk og kjemisk karakterisering av rå- og biomaterialer for industrielle anvendelser
 • Analyse (metabolomics, lipidomics etc.) for å overvåke menneskers og dyrs helse
 • Metodeutvikling og validering
 • Kvalitetskontroll og prosessutvikling
 • Avansert karakterisering og "fingeravtrykk" av komplekse prøver (olje-, vann- og biologiske prøver)
 • Sikkerhet i mat og fôr
 • Fremme RNA-terapi fra referansepunkt til produkt gjennom genterapi og nanopartikkelformulering
 • Nanomedisin
 • Massespektrometribasert screening i medisin og enzymutvikling
 • Kvantifisering og karakterisering av løsemidler for karbonfangst (CCS) som brukes til rensing av gass i energiproduksjon
Foto av to personer i hvite frakker som håndterer utstyr på lab
Foto: Geir Mogen/SINTEF

Laboratorium

Analysetjenester

Forskningsbaserte analyser

Forskningsbaserte analyser

Vi tilbyr bred kompetanse innenfor massespektrometri og kjemisk analyse, og har lang erfaring med gjennomføring av forskningsprosjekter og rådgivning. Våre satsningsområder er innenfor mat, miljø og medisin.

Instrumenter

Instrumenter

Forskningsgruppe for Massespektrometri er en del av SINTEF Industri. Gruppen består av forskere, ingeniører og mastere og har en toppmoderne instrumentpark. Vi har som mål å tilby kvalitetssikrede og akkrediterte analyser samt å være et ledende...