Til hovedinnhold
Norsk English

Instrumenter

Forskningsgruppe for Massespektrometri er en del av SINTEF Industri. Gruppen består av forskere, ingeniører og mastere og har en toppmoderne instrumentpark. Vi har som mål å tilby kvalitetssikrede og akkrediterte analyser samt å være et ledende laboratorium innen spesial- og forskningsbaserte analyser.

Kontaktperson

Foto: SINTEF / Thor Nielsen

Instrumentparken vår

 • GC-MS OG GC-MS/MS
  Egnet til flyktige/delvis flyktige forbindelser som identifiseres og kvantifiseres med høy sensitivitet på grunnlag av deres unike massespekter.
 • LC-MS OG LC-MS/MS
  Egnet for større og mer polare forbindelser, metabolitter, toksiner, legemidler, proteiner og polymerer.
 • FFF OG GPC
  Benyttes til størrelsesbestemmelse av større polymerer og nanopartikler, og kan kobles til ulike detektorer, som MS, UV, RI og MALS.
 • ICP-MS/MS
  Brukes til høysensitiv element-analyse. Kan kobles til FFF eller Laser Ablation (LA) som kan brukes for analyse og lokalisering i fast materiale (imaging).
 • FTICR-MS
  Har en unik kapasitet for identifisering og analyse av stoffer i ekstremt komplekse prøver, som olje og biologiske prøver. Teknikken kan brukes til lokalisering av stoffgrupper som for eksempel lipider i vevsmateriale (MALDI Imaging).
 • MALDI-TOF/TOF-MS OG LC-TOF-MS/MS
  Komplementære teknikker som brukes i forbindelse med identifisering og imaging.
Foto  SINTEF / Thor Nielsen