Til hovedinnhold
Norsk English

Forskningsgruppe Medisinsk bioteknologi

Vi løser udekkede medisinske behov ved å bruke både enzymatiske og cellebaserte analyser. Vårt fagfelt spenner fra avanserte eukaryote cellekulturer til mikroorganismer og virus.

Kontaktperson

Vi evaluerer effektiviteten og sikkerheten til antibiotika, antivirale forbindelser, kreftmedisiner og eksperimentelle formuleringer, og vi driver med prosessutvikling for biofarmasøytiske midler. Vi samarbeider med nasjonale og internasjonale akademiske grupper og industri.

Nærbilder av celle-kulturer

Forskningsområder

 • Screening med høy gjennomstrømning og screening med høyt innhold
 • Mikrobiell og pattedyrbioproduksjon, bioprosess og stammeutvikling
 • Medikament oppdagelse
 • Kjemisk biologi
 • Cellebiologi, molekylærbiologi og kjemisk biologi
 • Enzymutvikling
 • In vitro karakterisering (RNA-baserte terapier, medikamenteffektivitet, sikkerhet, toksikologi og biologiske responser)
 • Nanomedisinsk karakterisering
 • Teknologier for immobilisering
 • Cellulære modeller for opptak på tvers av tarmbarrierer
 • Proteomikk
 • Virologi
 • Immunologi

Vår tilnærming

 • Alle våre metoder er skreddersydd for å forstå biologi på cellenivå.
 • Vi har en stor instrumentpark bestående av robotbaserte væskehåndteringsmaskiner og deteksjonsinstrumenter.
 • Instrumentparken vår gjør det mulig for oss å produsere en stor mengde data av høy kvalitet.
 • Generisk og anvendelig kunnskap som kan brukes innenfor mange forskningsområder.
 • Forskningsprofil som tar for seg viktige utfordringer i samfunnet og utviklingen av fremtidens medisin.
 • Tett koblet til industriell, marin og bærekraftig bioteknologi, nanomedisin og analytisk massespektrometri.


Medarbeidere i forskningsgruppen for Medisinsk bioteknologi

Tre lab-bilder
Foto: Thor Nielsen/SINTEF