Til hovedinnhold
Norsk English

FME hos SINTEF Industri

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) er nasjonale sentre innen energi- og miljøområdet. SINTEF Industri leder og deltar i flere FME-sentre.

FME senter som ledes av SINTEF Industri

FME sentre som SINTEF Industri deltar i

2024 - 2032

  • gigaCCS - Norwegian Research Centre of Excellence for Carbon Capture and Storage
  • InterPlay - Integrated Hub for Energy System Analyses
  • MarTrans - Norwegian R&D centre for Maritime Energy Transitions
  • ZeMe - Zero Emission Metal Production
  • SOLAR - Norwegian Research Centre for Solar power (PV)
  • Battery - Next-generation and improved circular sustainable battery technology value chain

2022 - 2030

2017 - 2025

2016 - 2024

2009 - 2017

Forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME) arbeider med langsiktig forskning som er rettet mot fornybar energi, energieffektivisering, CO2-håndtering og samfunnsvitenskap. Sentrene skal ha potensial for innovasjon og verdiskaping. Forskningen skjer i et tett samarbeid mellom forskningsmiljøer, næringsliv og forvaltning. Internasjonalt samarbeid og forskerutdanning er viktige oppgaver for sentrene, som er etablert for en periode på inntil åtte år (5 + 3).Om forskningssentre for miljøvennlig energi