Til hovedinnhold
Norsk English

Bio4Fuels - nasjonalt krafttak for bærekraftig biodrivstoff

Ambisjonen til FME Bio4Fuels er å redusere klimagassutslipp fra transportsektoren ved å realisere bærekraftig og økonomisk produksjon av biodrivstoff. Biomasse, spesielt rester fra skog og landbruksavfall, er en fornybar ressurs som har stort potensiale for å erstatte bruk av fossile ressurser i transportsektor, sammen med andre fornybar energi løsninger.

Kontaktperson

De viktigste spørsmålene knyttet til kommersiell produksjon av biodrivstoff fra biomasse er bærekraft og økonomi i prosessene. Det er akkurat disse spørsmålene Bio4Fuels vil forsøke å svare på gjennom:

  • Forbedre teknologi og økonomi av prosesser for å omdanne biomasse til biodrivstoff
  • Undersøke bærekraft og betydningen av å bruke biomasse til biodrivstoff produksjon, i stor skala
  • Evaluere prosess-konsepter, samt teste kvaliteten på biodrivstoff i motorer som brukes i dag

Det fins fire hovedruter identifisert for senterets aktiviteter

  • Nedbryting av biomasse for å skille ut sukkerfraksjoner, som kan fermenteres, for å lage bioalkoholer. Bioetanol kan blandes med vanlig drivstoff, opp til visse nivåer
  • Fermentering uten oksygen, for å lage biogass som oppgraderes til metan som igjen kan brukes i gass eller flytende form. Det kan i tillegg omdannes til hydrogen
  • Behandling av biomasse ved høye temperaturer for å lage en flytende "bioolje" som oppgraderes til biodrivstoff
  • Omdanning av biomassen ved høye temperaturer til gass, som oppgraderes til biodrivstoff

I tillegg til disse hovedrutene fra biomasse til biodrivstoff, er det flere andre muligheter for å omdanne sidestrømmer fra prosessene til produkter med høyere verdi enn drivstoff. Dette kan være svært viktig for totaløkonomien i en kommersiell prosess.

Industripartnere i Bio4Fuels har etablert kommersielle produksjon i Norge av flytende biogass for tungtransport og båt. Internasjonale Bio4Fuels partnere har nå konkrete planer for bygging av kommersiell produksjon av avanserte "drop-in" biodrivstoff fra skogbaserte biomasse i Finland og Sverige.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) er vertskap for Bio4Fuels. Forskningspartnere for senteret er blant andre NTNU, SINTEF, NIBIO, IFE og USN. Bio4Fuels har et bredt nettverk av partnere fra industri, forskningsinstitusjoner, akademia og offentlig etater, både i Norge og internasjonalt.

Les mer om FME Bio4Fuels på NMBU sine nettsider

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2017 - 2024