Til hovedinnhold
Norsk English

Unngå byggskader med bruk av riktig teip

Feltstasjon i Trondheim med teipprøver. Foto: SINTEF
På dagens byggeplasser brukes det mye teip og andre klebeløsninger til tetting av både vindsperre utvendig og dampsperre innvendig. Dette skal ikke bare sikre at byggene oppfyller dagens krav til lufttetthet som er kraftig skjerpet de siste årene, men produktene er i mange tilfeller også raske og enkle å montere.

Det finnes en rekke produkter på markedet, alt fra enkel teip til produkter som er tilpasset et bestemt formål som for eksempel tetting av monteringsfugen rundt vinduer eller gjennomføring av kabler og rør.  

Produktene brukes til å tette skjøter, overganger og gjennomføringer både i dampsperre og vindsperre, og må ha tilstrekkelig heft på mange forskjellige typer underlag over veldig lang tid.

Som regel ligger produktene skjult for tilsyn bak kledning hvor det forventes at de bør ha en levetid på 25-30 år. Til dags dato er det relativt lite kunnskap om holdbarheten til de ulike klebeløsningene, spesielt i nordisk klima. 

Lufttetting helt nødvendig 

Lufttetting av bygningskroppen er vesentlig for å sikre energieffektive bygg. Ytterveggen består av to adskilte tettesjikt, vindsperre på utsiden og dampsperre på innsiden. Dampsperren hindrer den varme og fuktige inneluften i å vandre ut i konstruksjonen og kondensere, noe som kan føre til muggvekst og råte.

Vindsperren skal hindre vanninntrenging fra regn som slipper gjennom klimaskjermen og avkjøling av uteluft som kan trenge inn i isolasjonen.   

Både dampsperresjikt og vindsperresjikt er anbefalt utført lufttett. Dampsperresjiktet skal utføres damptett (sd-verdi minst 10 m) og vindsperresjiktet dampåpent (sd-verdi mindre enn 0,5 meter), slik at eventuell innebygd fukt kan tørke ut gjennom vindsperren.  

Måling av overflateenergi. Foto: Anne-Line Bakken 

Lang levetid er vesentlig 

For å kunne opprettholde lufttettheten over en forventet levetid på 25-30 år, er det viktig at heftegenskaper til klebeproduktene ikke forringes vesentlig over tid. Enkelte klebeprodukter og byggematerialer kan også påvirke hverandre negativt, f.eks. ved myknervandring i plastmaterialer av PVC.   

Det er mange forskjellige forhold som bidrar til at en klebeforbindelse skal vare over tid: 

  • Hvilke materialer skal det teipes imot? 
  • Er overflaten ren? 
  • Hvilken temperatur er det ute dagen det monteres teip? 
  • Hvilke klimatiske forhold har man der bygget står? 
  • Hvilke klimatiske forhold er det på teipoverflaten, altså bak den luftede kledningen. 

Lim i teori og praksis 

Teipen skal ha god heft mot underlaget i lang tid, og en viktig faktor å være obs på er materialet man teiper mot. Dette er typisk foliematerialer til dampsperre og vindsperre, og kan f.eks. være laget av polyetylen eller polypropylen. Det kan være betong, tre (stender, vinduskarm) som er ubehandlet eller malt, metall (for eksempel ventilasjonskanaler), og forskjellige typer plast.   

Det finnes ikke en generell regel for hva som fungerer, og dermed blir all teip som har SINTEF Teknisk Godkjenning testet mot en rekke produkter. Dette gjøres ved at man lager små prøver og tester heftegenskaper til teipen før og etter aldring. For å godkjennes skal ikke heftegenskapene forringes vesentlig etter aldring. 

Teipprøver på forskjellige underlag. Foto: Anne-Line Bakken 

De tusen prøver 

I forskningsprosjektet TightEN jobber SINTEF tett sammen med teipleverandører for å øke kunnskapen om klebeprodukter og klimatiske forhold. Det ble satt ut over 2000 prøver av 22 ulike teiper på 7 ulike underlag (se hovedbilde) på en feltstasjon i Trondheim.

Noen prøver er plassert utenpå på veggen fritt eksponert for trønderværet, andre prøver henger bak en trekledning som beskytter mot direkte solinnstråling og slagregn. Med jevne mellomrom blir prøver tatt ned for å sjekke heftegenskapene.   

De samme produktene blir også testet i laboratoriet under akselererte betingelser. Dette gir informasjon om langtidsegenskapene og om samsvar mellom de akselererte testene og aldring i brukssituasjon.

Å ha etablert at det er et godt samsvar mellom laboratorietester og naturlig aldring gjør at man på en mer effektiv måte kan undersøke faktorer man vet lite om, som f.eks. hvordan eventuell fukt og støv på overflaten og temperatur under montering påvirker landtidsegenskapene.  

Dette bildet illustrerer at det er viktig å bruke teip beregnet til formålet. Foto: SINTEF 

Forstå hvordan forholdene er under huden til bygget 

Materialer brytes ned av en rekke faktorer der UV-stråling fra sol og fryse-/tine-sykler på grunn av temperatursvingninger er to eksempler. Generelt er nedbrytingen raskere ved høyere temperatur.

For å kunne vurdere bestandigheten til materialer trengs informasjon om temperaturer som materialet utsettes for. For å øke kunnskapen om temperaturforholdene i luftespalten bak klimaskjermen på bygg, har vi instrumentert tre bygg plassert i to ulike klimasoner i Norge.   

Forskningen er gjennomført som en del av prosjektene TightEN, Klima2050 og Verktøykasse for klimatilpasning av boliger. Ved å studere måleresultatene for ett år, har vi funnet at for lyse kledninger er temperaturen bak kledningen høyere enn 10 °C over utetemperaturen 10 % av tida. For mørkere kledninger er perioden med forhøyet temperatur i luftespalten større.  

I ZEB-laboratoriet er alle fasader instrumentert for å finne ut mer om temperaturen i luftespalter bak ulike kledninger. Målingene har foregått i to år, og vi har funnet at temperaturen kan stige opp mot 70°C i korte perioder på sommeren også i Norge.

Men i all hovedsak ligger temperaturene mellom 10°C og 20°C på vindsperren. Direkte solinnstråling ser ut å ha den største effekten på temperaturen i luftespalte.  

Kvalitetsprodukter gir lang levetid 

I forskningsprosjektet TightEN blir det testet en rekke klebeprodukter som er tilgjengelig på markedet. God heft er ikke ensbetydende med gode langtidsegenskaper.

Resultatene fra TightEN viser at flere teipprodukter som i utgangspunktet hefter godt, men som ikke er beregnet for bygningsformål, har svært dårlige aldringsegenskaper eksponert for trøndervær sammenlignet med byggteiper.

Produkter som innehar SINTEF Teknisk Godkjenning har gått gjennom omfattende testing, noe som gjør at de trygt kan brukes til det formålet som er oppgitt i godkjenningen.    

Fakta om prosjektet 

TightEN – Durable adhesive airthight solutions for energy effective building envelopes.  

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd som en del av EnergiX programmet. Prosjektperioden er fire år og har en total økonomisk ramme på 12 millioner kroner.  

Av Petra Rüther, Malin Sletnes og Lars Gullbrekken

Kontaktpersoner