Til hovedinnhold
Norsk English

TightEN

Durable adhesive airtight solutions for energy effective building envelopes

Kontaktperson

Teip og andre klebeløsninger har inntatt byggemarkedet for fullt, og kompetanseprosjektet TightEN skal undersøke hvor holdbare disse produktene er. 

Målet er å utvikle pålitelige test- og evalueringsmetoder for selvklebende produkter og fullskala systemtesting av lufttetthet som kan brukes i produktutvikling og systemsertifisering. Testmetodene skal ikke bare kunne si noe om klebeløsningens ytelse rett etter montering, men også forutsi ytelse over tid.

Vi vil i tillegg undersøke kritiske byggdetaljer med tanke på funksjonalitet, og foreslå kvalitetssikrede forseglingsmetoder som er egnet til å ivareta fremtidens krav til lufttetthet.

Bestandigheten til løsningene vil bli studert på både materialnivå og som en del av en konstruksjon, og effekten på energieffektivitet og fuktsikkerhet vil bli vurdert.

Prosjektet vil bidra til å forene avanserte teoretiske modeller for polymeradhesjon med praktiske problemstillinger relatert til lufttetting av bygninger.

For å utvikle testmetoder som sikrer at løsningene varer i minst 25 år må vi:

  • Forstå klimaforhold
  • Forstå hvordan klebing fungerer
  • Forstå hvordan funksjonen brytes ned

Samarbeidspartnere

Vi har med oss viktige aktører i byggenæringen som støtter prosjektet: Isola, Icopal, SIGA og Veidekke. I tillegg deltar NTNU, Technische Universität München, Fraunhofer Institut für Bauphysik og RISE.

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd i EnergiX-programmet. Prosjektperioden er fire år, og har en total økonomisk ramme på 12 millioner NOK.

Bakgrunn

Lufttetting av bygningskroppen er vesentlig for å sikre energieffektive bygg. Og for å oppfylle dagens krav til lufttetthet i nybygg og oppnå bedre energieffektivitet ved oppgradering, har det blitt vanlig å benytte teip, selvklebende mansjetter og fugebånd. 

Produktene brukes til å tette overganger og gjennomføringer både i dampsperre og vindsperre, og må ha tilstrekkelig heft på mange forskjellige typer underlag over veldig lang tid. Til dags dato er det relativt lite kunnskap om holdbarheten til de ulike klebeløsningene, spesielt i nordisk klima. 

Kompetanseprosjektet TightEN har som mål å sikre at tetteløsningene er bestandige over tid, slik at energieffektiviteten opprettholdes gjennom hele byggets levetid. Forringelse av lufttettheten på grunn av svikt i klebesystemene leder til økt varmetap fra bygget og dermed svekket energieffektivitet.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2019 - 2022